De laatste reeks economische cijfers bevestigen dat de wereldeconomie stabiliseert, met name gedreven door de Verenigde Staten (VS). Het banencijfer in de VS van afgelopen vrijdag is hier een duidelijk voorbeeld van. De arbeidsmarkt voegde 225 duizend banen toe, waar 155 duizend banen werden verwacht. Daarmee komt het werkloosheidscijfer in de VS uit op 3.6%. Opmerkelijk in het banenrapport was dat het aantal banen in de industrie afnam met 12 duizend.Hiermee lijkt de handelsdeal met China nog niet voor een direct herstel in de industrie te zorgen. De grootste banengroei was zichtbaar in de bouw (44 duizend) en de gezondheidssector (36 duizend). De meest recente cijfers over de inkoopmanager indices uit Europa en de VS wijzen over het algemeen op een verbetering van het producentenvertrouwen. Aandelen stegen onder andere naar pre-coronavirus hoogtes en ook risico-opslagen op hoogrentende obligaties daalden. Rentes op de veilige staatsobligaties lieten echter slechts een marginale stijging zien in Europa en de VS.Ook de goede banencijfers uit de VS wisten hier geen verandering in te brengen. Een mogelijke reden hiervoor kan zijn dat de inflatieverwachtingen in zowel de VS als Europa gedaald zijn ten gevolge van de daling in energieprijzen, wat een drukkend effect heeft op rentes. Dat de stabilisatie vorm krijgt is duidelijk, maar dat het coronavirus een negatieve invloed zal hebben op de ontwikkeling van de economische groei moge ook duidelijk zijn. Zo schat Oxford Economics in dat dit zo’n 0.25% impact zal hebben op de groei van de wereldeconomie in 2020.

Banencijfer VS bevestigt stabilisatie wereldeconomie

Terug naar Beleggingsnieuws