Publicatiedatum: 30 maart 2020
Auteur: Beleggingscompetence
Waar banken de vorige crisis in hun schoenen geschoven kregen, worden zij nu als onderdeel van de oplossing gezien. Dat betekent dat er een groot aantal programma’s wordt opgetuigd door overheden en centrale banken om, met name in Europa, via de banken de kredietverlening te stimuleren. Boekhoudeisen worden verruimd zodat een bank niet direct de voorzieningen hoeft te verhogen wanneer iemand zijn hypotheek niet betaalt vanwege het coronavirus.Ook garanties voor kredieten zijn mogelijk: In Zwitserland kan een ondernemer een krediet krijgen bij zijn bank tegen maximaal 1% rente, waarbij de overheid de hoofdsom garandeert. In andere landen is er nog niet zo’n duidelijke win/win-situatie maar het geeft aan in welke richting het zich beweegt: banken worden geacht kredieten te blijven verstrekken en worden geholpen om het risico voor zichzelf te beperken.Dat neemt niet weg dat de aandelenkoersen van de banken hard onderuit zijn gegaan. Ze zijn zelfs 10% harder gedaald dan de brede aandelenmarkt. Ook obligaties van banken hebben het zwaar. De kredietopslag op senior obligaties steeg van 0,5% begin dit jaar tot 1,1% nu. De opslag op diep achtergestelde coco-obligaties ging zelfs van 3,0% naar 7,0%.De twijfel bij beleggers heeft niet alleen te maken met de vrees voor kredietverliezen. Ook wordt deze gevoed door de oproep aan banken in Europa om tot nader order geen dividenden uit te keren. In de VS hebben de grootbanken hun aandeleninkoopprogramma ook al opgeschort. De logische gedachte dat banken hun middelen nu vooral moeten gebruiken om bedrijven te financieren, heeft alleen ook een keerzijde.Omdat beleggers weten dat banken weinig groeiperspectieven hebben, en vaak matig renderende nutsbedrijven zijn, is het dividendrendement een belangrijke kurk waar de aandelenkoers op drijft. Nu die voor in elk geval een jaar wegvalt, zal het nog een lange weg voor de banken zijn om het vertrouwen van de beleggers terug te winnen als ze de dividendbetaling in 2021 weer hervatten.Op een moment dat banken geen dividend uitkeren, kunnen zij ook besluiten om de coupons op de coco’s te passeren. Dat zal sowieso het geval zijn als de bank onvoldoende resultaat boekt om de coupons te kunnen uitkeren. Een algeheel verbod op het uitkeren van coupons door de ECB zou ongetwijfeld slecht vallen bij beleggers. De toezichthouder heeft er zoveel moeite in gestopt om deze obligatiecategorie te ontwikkelen dat het die alleen wil gebruiken bij een bank die daadwerkelijk in financiële problemen is. De koersdaling van de Bloomberg Global CoCo Banking Index met 14% deze maand geeft aan de andere kant aan dat beleggers al wel op enig couponverlies zijn voorgesorteerd.

Banken zetten dividendstroom op slot

Terug naar Beleggingsnieuws