Publicatiedatum: 10 augustus 2020

De negatieve economische ontwikkelingen in de wereld in het tweede kwartaal hebben hun weerslag gehad op de bedrijfscijfers. De resultaten over het tweede kwartaal zijn zoals verwacht sterk beïnvloed door de verstorende effecten van de lockdowns. Hierbij zijn vooral de bedrijven in de sector energie, basismaterialen, industrie en dienstverlening, consument cyclisch, vastgoed en de financiële sector de verliezers.

Maar zoals de verschillen in koersontwikkeling in de afgelopen maanden al signaleerden, zien we niet alleen teleurstellende resultaten. Sterker nog: de resultaten verrasten tot nu toe per saldo positief. Hoewel de winst per aandeel van de S&P 500 bedrijven naar verwachting met ruim 33% krimpt in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar, heeft 81% van de bedrijven die hun resultaten hebben gepubliceerd de verwachtingen van analisten overtroffen. Doorgaans geldt dit voor 75% van de S&P 500 bedrijven.

Wat vooral opvalt, is dat de winst per aandeel ruim 23% hoger uitviel dan verwacht. Vooral in de sectoren waar de verwachting het somberst was, werden analisten bovengemiddeld verrast. De uitzondering hierop vormde de sector energie, die nog sombere cijfers presenteerde dan de al zeer lage verwachtingen. Zonder de dramatische cijfers van de meest cyclische sectoren viel de winstgroei minder hard terug (-13%) door een positieve winstgroei van de sectoren nutsbedrijven (+9,2%), gezondheidszorg (7,4%) en de sector IT (0,5%).

Het best presteerden de FAANG aandelen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google), die tezamen de winsten met gemiddeld 16% zagen groeien. Dichterbij huis was de schade in het tweede kwartaal groter dan in de VS. De verwachtingen voor dit kwartaal voor de Europese Stoxx 600 zijn verder naar beneden geschroefd; per saldo gaan analisten nu uit van een daling van de winstgroei met 67,5%. Dit was eind april nog 40%.

Zoals in de VS vielen de cijfers iets beter uit dan historisch het geval is; 61% rapporteerde betere cijfers tegen 50% gemiddeld genomen. Ook hier lieten de bedrijven in de sectoren basismaterialen en industrie de grootste verrassingen zien, met respectievelijk 80% en 76% van de bedrijven die de verwachting van analisten wisten te verslaan. Ondanks dat de winst per aandeel per saldo in de VS aanzienlijk hoger uitkwam dan verwacht, zien we nog niet dat de verwachtingen voor de tweede helft van het jaar worden verhoogd. In de komende kwartalen mag verwacht worden dat er sprake zal zijn van inhaalgroei voor cyclische bedrijven en normalisatie van de vraag naar digitale producten en diensten.

Dit zal ertoe leiden dat de cijfers in de VS minder sterk zullen zijn voor bijvoorbeeld de zeer goed presterende techbedrijven. In Europa is het coronavirus beter onder controle dan in de VS, maar de winstdaling is naar verwachting nog niet voorbij. Analisten houden rekening met een verdere terugval van 37% in Q3 en 19,8% in Q4. Pas in 2021 wordt rekening gehouden met een herstel van de winstgroei in de eerste drie kwartalen met respectievelijk een winstgroei van 40%, 65% en 49%.

Bedrijfsresultaten passeren dieptepunt

Terug naar Beleggingsnieuws