Beleggen in beveiliging populair en zinvol

Doordat bedrijven en personen steeds meer bescherming nodig hebben is security een groeimarkt. Ook voor de aandelen verwachten we nog goede prestaties, die wel gepaard kunnen gaan met volatiliteit

Beleggen in beveiliging populair en zinvol

Beveiliging in brede zin wordt steeds belangrijker. Het aantal netwerkaanvallen, diefstal van data en bedrijfsgeheimen, privacy schending, identiteitsfraude en phishing neemt sterk toe. Deze kunnen vanuit overheden, bedrijven en criminele organisaties worden geïnitieerd. Vrijwel elke dag staan er wel voorbeelden van in de krant. zoals de drone-aanval bij Saudi-Aramco, datalekken bij banken en ziekenhuizen, de Russische invloed op de (Amerikaanse) verkiezingen en het Wannacry virus dat in 2017 meer dan 200.000 computers in 150 landen infecteerde.

Beveiliging is een breed begrip en in de praktijk zijn de scheidslijnen tussen bewaking en cybersecurity dun. Bij cybersecurity zijn computers en netwerken betrokken. Bij bewaking ofwel security gaat het om de beveiliging van gebouwen, personen en voedsel, door bijvoorbeeld particuliere bewakingsdiensten en met behulp van apparatuur voor de beveiliging.

Van reactieve naar proactieve benadering

Cybercriminaliteit neemt sterk toe en het World Economic Forum ziet lekken in cybersecurity als een groot risico. De stijging van het aantal digitale toepassingen in apparatuur vraagt om meer beveiliging. Energiecentrales en ziekenhuizen kunnen van afstand worden platgelegd en zelfrijdende auto’s, de zorgrobot en poppen blijken gevoelig voor hacks. Door de GDPR/AVG-wetgeving in Europa, moeten persoonsgegevens goed worden beschermd. De schade van cybercrime en diefstal voor bedrijven en economie zal de komende drie jaar uitkomen op $ 3 tot $ 6 biljoen per jaar. Dat deze schattingen zo ver uiteen liggen, komt doordat de werkelijke schade meestal niet openbaar wordt gemaakt en vooral moeilijk is in te schatten.

In 2018 waren de uitgaven aan beveiligingnog laag; $ 92 miljard. In de toekomst zullen bedrijven meer actie gaan ondernemen om aanvallen te voorkomen, de schade te beperken en reputatieschade te voorkomen. Door deze ontwikkeling kan de beveiligingsmarkt komende jaren minimaal 10% per jaar groeien . Een combinatie van security en cybersecurity geeft een solide uitgangspunt. De verwachte groei blijft hoog en de volatiliteit wordt gedempt. De waarderingen zijn, met een gemiddelde koers/winstverhouding voor 2020 van 21, relatief hoog. Verder komen er steeds meer nieuwe aanbieders van beveiliging die zich nog moeten bewijzen en criminele organisaties zijn de programmatuur vaak te snel af. Daardoor zal enerzijds de vraag naar cybersecurity toenemen, maar anderzijds kunnen de leveranciers van cybersecurity met schadeclaims worden geconfronteerd als de bescherming te kort schiet.

Terug naar Beleggingsnieuws