Publicatiedatum: 10 juni 2020
Auteur: Erik Schmahl


In de afgelopen weken is de risicobereidheid bij beleggers aanzienlijk verbeterd. Dit bleek bijvoorbeeld bij de uitgifte van een nieuwe diep achtergestelde coco obligatie van ABN Amro. Dit type obligaties dient als bufferkapitaal en kan in aandelen worden omgezet als de kapitaalratio’s van de bank onder een vastgesteld niveau komen. Vaak is dit niveau 5,5%. Bankbuffers zijn nu nog een veelvoud daarvan. De vrees voor de huidige recessie en het gevaar dat de couponbetaling zou worden gestaakt, zetten in maart zulke obligaties nog 15-20% lager in koers.


Inmiddels is de angst minder groot dat banken zwaar verlieslatend worden. ABN Amro trok de stoute schoenen aan en heeft als eerste financiële instelling sinds corona een nieuwe zogeheten ‘coco obligatie' uit gegeven. Waar een coupon van 5,25% tot 5,5% werd geïndiceerd, bleek de belangstelling bij beleggers zo groot dat de uiteindelijke coupon van de obligatie 4,375% werd. De obligaties zijn niet voor retail-beleggers bedoeld en hebben een minimuminvestering van €200.000.

Beleggers minder bang voor banken

Terug naar Beleggingsnieuws