Publicatiedatum: 26 oktober 2020

Volgende week dinsdag is het zo ver: de Amerikaanse verkiezingen. Meestal zijn de beurzen rond de verkiezingen beweeglijker en nu is daar nog meer reden toe. De uitslag kan langer op zich laten wachten door het stemmen per post, er is een kans dat de uitslag in twijfel wordt getrokken en het beleggersgedrag laat zich soms moeilijk raden. Vier jaar geleden waren aandelenbeleggers vooraf bevreesd voor een presidentschap van Donald Trump. Uiteindelijk duurde die angst slechts een paar uur, waarna de beurs een stijgende lijn inzette onder het vooruitzicht van lagere belastingen. Obligaties daalden en de dollar versterkte. Als het aan Trump ligt zijn de belastingverlagingen nog niet voorbij en beleggers zijn nu meer bevreesd voor de plannen van Biden, die meer wil reguleren en verhogingen in vennootschaps- en inkomstenbelasting wil doorvoeren.

Een positieve reactie op een overwinning van Biden is mogelijk waarschijnlijker. Biden wil Covid-19 gerichter aanpakken, een groter steunpakket doorvoeren, klimaatvriendelijke investeringen doen en de handelsrelaties verbeteren. Belastingverhogingen zijn pas mogelijk als de economie op orde is. Dit beleid leidt tot een sneller en sterker groeiherstel, waar aandelen van kunnen profiteren, terwijl de rente licht zal oplopen en de dollar kan verzwakken. Als Trump president blijft, zullen opnieuw belastingverlagingen en meer handelsbeperkingen worden ingevoerd, als gevolg waarvan de dollar en de rente enigszins kunnen oplopen. Of aandelen deze keer net zo positief reageren is nog maar de vraag. Vanaf het huidige lage belastingniveau is een extra verlaging minder bepalend, terwijl de handelsrestricties meer pijn beginnen te doen. Om een overtuigend beleid te kunnen voeren heeft een President vooral een meerderheid in de Senaat nodig. Obama had slechts de eerste twee jaar van zijn regeringsperiode een meerderheid in beide huizen van het Congres. De overige zes jaar werd Obama als ‘lame duck President’ aangeduid: een President die weinig voor elkaar kreeg omdat de Republikeinen en de Democraten meer bezig waren met het blokkeren van plannen van elkaar dan met het besturen van het land. Ook Trump had alleen in de eerste twee jaar een meerderheid in beide kamers. Een meerderheid in de Senaat voor de regerende partij kan op de beurzen daardoor tot opluchting leiden.

De verkiezingsuitslag heeft gevolgen voor de vooruitzichten van de verschillende sectoren, zodat een verschuiving kan ontstaan van bèta (de hele markt) naar alpha (specifieke sectoren). Bij een Democratische meerderheid zullen duurzame ondernemingen (‘renewable energy’, elektrische auto’s), infrastructuur en in mindere mate gezondheidszorg profiteren. Hogere belastingen op buitenlandse winsten en voor hogere inkomens zullen bedrijven in de communicatiediensten, technologie, gezondheidszorg en financiële sector treffen. Onder Trump verbeteren de vooruitzichten van producenten van fossiele brandstoffen en hebben technologie, banken en farmacie minder maatregelen te vrezen dan onder Biden.

Beurzen gebaat bij duidelijke uitslag verkiezingen

Terug naar Beleggingsnieuws