Publicatiedatum: 1 februari 2021

De wereldwijde aandelenindex verloor afgelopen week 3,6%. Tegenvallers rond het coronavirus en angst voor een correctie zorgden voor de terugval. Wij vinden aandelen nog niet extreem gewaardeerd en houden vast aan de overweging. Er zijn echter wel een paar signalen die kenmerkend zijn voor een speculatieve trend. Zo is het aantal particuliere beleggers fors toegenomen, zijn er veel beursintroducties waarop massaal wordt ingetekend en laten de koersen van de bitcoin of van bedrijven als Tesla, GameStop en AMC Entertainment een verdubbeling in een paar maanden of zelfs dagen tijd zien. Bedrijven en beleggers leunen sterk op de steun van overheden en centrale banken en op het verwachte economische herstel in het tweede halfjaar. Dat klinkt als een kaartenhuis en toen het Internationale Monetaire Fonds (IMF) waarschuwde voor een scherpe correctie als het speculatieve karakter verder toeneemt, zetten de dalingen in. Maar het totale beeld voor aandelen is niet negatief. Het IMF waarschuwt ook niet voor het bestaan van een zeepbel, maar wil juist het ontstaan ervan voorkomen. En daarbij staan beleidsmakers voor een dilemma.

Het is kiezen tussen de noodzakelijke steun met als onbedoelde neveneffecten de kans op zeepbellen, hoge schulden en financiële instabiliteit òf geen steun met een economische terugval en solvabiliteits- en liquiditeitsproblemen bij bedrijven en huishoudens tot gevolg. Beleggers blijven grotendeels kieskeurig en bedrijven waarvan het verdienmodel ter discussie staat noteren nog fors onder hun eerdere niveaus. Bovendien zette de rally pas in na de goedkeuring van vaccins, nieuwe steunpakketten en de overwinning van Biden. Beleggers betalen nu rond de 20 maal de verwachte winst voor de wereldwijde index. Om dit in historisch perspectief te zien biedt de waarderingsmethodiek van Shiller houvast. Hij gaat uit van koers-winstverhoudingen over een periode van tien jaar gecorrigeerd voor inflatie. Zo wordt een volledige economische cyclus meegenomen. Deze waarderingen zijn nu aan de hoge kant, maar wijzen nog wel op positieve rendementen voor de komende 10 jaar. Shiller breidde zijn model uit om rekening te houden met de lage rente. Dan blijken aandelen nog ondergewaardeerd. Het gevaar bestaat natuurlijk dat deze methode de ene mogelijke zeepbel verklaart met de andere, want zowel aandelen als obligaties zijn nu hoog gewaardeerd. Maar zolang de rente laag blijft, de inflatie slechts langzaam oploopt en de winsten hun inhaalslag maken, bieden aandelen naar onze mening nog ruimte voor verdere koerswinsten. Dat neemt niet weg dat kortstondige perioden van koersdalingen mogelijk zijn.

Na een rally van 70% sinds het dieptepunt in maart vorig jaar is het gezond als markten wat terugvallen. De hoge waarderingen bieden geen ruimte voor tegenvallers en die zijn er op dit moment met teleurstellingen in vaccinaties, besmettingen en lockdowns. Het timen van de markt kost in de praktijk veel rendement en de zorgen over te hoge waarderingen zijn naar onze mening niet urgent. Wij richten ons met ons beleggingsbeleid op de langere termijn en blijven positief voor aandelen.

Beurzen moeten even bijkomen

Terug naar Beleggingsnieuws