Publicatiedatum: 12 oktober 2020

Afgelopen week heeft een Amerikaanse onderzoekscommissie die onderzoek deed naar machtsmisbruik door Facebook, Apple, Amazon en Google in stevige bewoordingen duidelijk gemaakt dat deze Big Tech bedrijven misbruik maken van hun monopoliepositie. Het onderzoek heeft ruim een jaar geduurd en tijdens de hoorzitting in de zomer van dit jaar wisten de techbazen de commissieleden dus niet te overtuigen. De ernstige beschuldigingen richting deze bedrijven betekenen echter niet dat we op korte termijn ook stevige maatregelen moeten verwachten. Een dergelijk proces duurt lang. Machtsmisbruik moet in de rechtbank worden aangetoond en hiervoor is het in sommige gevallen noodzakelijk dat het misbruik te herleiden is naar de algoritmes die deze bedrijven gebruiken.

De techreuzen beschikken daarnaast over de middelen om jarenlang te kunnen procederen. Dat heeft het proces tegen Microsoft laten zien (1998- 2001), dat overigens eindigde met een schikking. De Microsoft case, waarin de koppelverkoop van software centraal stond, heeft ook laten zien dat een techreus kan worden aangepakt zonder dat het op lange termijn nadelige gevolgen hoeft te hebben voor de innovatiekracht en de groei van de techsector. De aanpak van de koppelverkoop door Microsoft heeft onder meer de opkomst van Google Chrome mogelijk gemaakt en heeft daarmee Google momentum gegeven. Het draagvlak voor de aanpak van Big Tech zal dit keer groter zijn. De conclusie van de commissie markeert een significante omslag in de perceptie van Big Tech en staat niet op zichzelf. Ook Europa heeft Big Tech al lange tijd in het vizier. De aversie tegen de hedendaagse techmonopolisten neemt bovendien ook toe in de maatschappij en de leus ‘Break Up Big Tech’ bij de Amerikaanse verkiezingen is hier een voorbeeld van. De invloed van Big Tech is simpelweg te groot geworden. De huidige mededingingswetgeving dateert uit 1890 en was vooral gericht op oude sleutelsectoren van de economie als de energie-, staal- en bankensector. De wetgeving is dan ook aan herziening toe. De zogenaamde nieuwe “commanding heights” zijn te vinden in de techsector, vanwege de vergevorderde transitie naar de digitale economie waarin we ons bevinden. Die is ook nog eens door de coronacrisis versneld. Vooral Big Tech heeft weinig last van de lockdown economie of spint er zelfs garen bij.

De roep om Big Tech aan te pakken en meer te laten betalen, bijvoorbeeld in de vorm van een belasting op digitale diensten, neemt dan ook toe. Nu ook in de VS kritischer naar deze bedrijven wordt gekeken, wordt de slagingskans voor een dergelijke belasting groter. Met de aandacht die Big Tech in de komende tijd blijft krijgen, ook vanwege de Amerikaanse verkiezingen, kan het leiderschap van Big Tech op de aandelenmarkten in de komende tijd getest worden. Beleggers dienen op de lange termijn rekening te houden met hogere belastingen, een eventueel opbreekrisico, in potentie omvangrijke boetes en het met regelgeving bevorderen van nieuwe toetreders.

Big Tech blijft in het vizier

Terug naar Beleggingsnieuws