Publicatiedatum: 17 mei 2021 

Naast meer investeringen in alternatieve energie is de circulaire economie een belangrijke pijler om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Door de manier waarop we onze goederen produceren en hergebruiken kritisch te heroverwegen kan niet alleen de CO2-uitstoot worden verminderd maar kunnen ook zeldzame en nieuwe grondstoffen worden gecreëerd. Uit onderzoek van Ellen MacArthur Foundation, één van de pioniers die de aandacht vestigt op het belang van de circulaire economie, blijkt dat alleen al de toepassing hiervan in 5 sectoren: staal, aluminium, cement, plastic en voedsel, de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen doet dalen met 9,3 miljard ton CO2 in 2050. Dit is gelijk aan het elimineren van alle CO2-uitstoot uit transport wereldwijd. Bovendien verbetert de biodiversiteit omdat minder grondstoffen uit de natuur en de bodem worden gehaald. Een transformatie naar de circulaire economie trekt ook beleggers aan.

De uitgifte van obligaties voor investeringen in de circulaire economie is gestegen van 0 in 2018 naar USD 10 miljard in 2020 uitgegeven door onder meer Alphabet, BASF, Pepsico en Philips. Het aantal aandelenfondsen dat in dit thema belegt is gestegen van 1 in 2018 naar 10 in 2020. De definitie en scope verschillen per fonds. Naast bedrijven die bijdragen aan een implementatie van de circulaire economie beleggen sommige fondsen vooral in large caps. Deze transformeren hun activiteiten zoals retailers die plastic gebruik reduceren of een duurzame kledinglijn bij modebedrijven. Belangrijk is dat bij actief beheer de groei en waardering van deelsegmenten in ogenschouw wordt genomen. Hierdoor zal het fonds blijven alloceren naar bedrijven die vanwege een financieel rendement interessant zijn maar ook een impact maken. Het 1895 thematic opportunities fonds belegt in de bedrijven die de circulaire economie faciliteren waar Robeco Circulaire Economie ook in de bedrijven belegt die zelf een transformatie ondergaan.

Circulaire economie groeit aan kracht

Terug naar Beleggingsnieuws