Publicatiedatum: 22 februari 2021  

De overtuiging voor de positie in obligaties van opkomende landen is toegenomen door het verwachte economische herstel en het relatief hoge effectieve rendement ten opzichte van ontwikkelde markten. Ter illustratie: obligaties van Brazilië en Mexico met een looptijd van 10 jaar bieden respectievelijk een effectief rendement in lokale valuta van 7,8% en 5,7% tegen een rendement van 1,3% in de Verenigde Staten. De kredietopslagen zijn op een gemiddeld niveau, terwijl die van kredietwaardige en risicovolle bedrijfsobligaties erg krap zijn. Dit komt ondermeer door de aankopen van de Fed in delen van die markt. Na de daling eind 1e kwartaal vorig jaar, is er net als voor andere beleggingscategorieën herstel opgetreden. In potentie zit er meer in het vat, want door de daling van de rentes en de zwakkere dollar drukken de schuldenlasten minder. Zelfs als het gemiddelde niveau van de schuld ten opzichte van het BBP groeit tot 65% in 2021 (bron: IMF), tegen 125% in ontwikkelde landen.

Door de houdbaarheid van de schulden en ondersteuning vanuit de Wereldbank zullen de kredietverliezen beperkt zijn. In de lage rente-omgeving zijn obligaties van opkomende markten door hogere effectieve rendementen, gecorrigeerd voor kredietkwaliteit, een logische toevoeging aan een beleggingsportefeuille. Naar verwachting zal de instroom in de beleggingscategorie daarom verder toenemen, wat ondersteunend is voor het rendementspotentieel. Binnen de beleggingscategorie hebben de obligaties in lokale valuta de beste papieren. Lokale valuta zijn over het algemeen gezien ondergewaardeerd. Het herstel van de wereldeconomie leidt o.a. tot hogere grondstofprijzen. Grondstofexporterende landen profiteren hiervan en dit is ondersteunend voor valuta’s uit deze Latijns- Amerikaanse en Afrikaanse landen, zoals Colombia en Nigeria. De casus voor opkomende markt valuta in Azië is relatief sterk vanwege overschotten op de betalingsbalans, de beperkte inflatie en de succesvolle aanpak van corona.

Wel zijn de waarderingen hier wat hoger. Ook op het gebied van beleidsacties hebben opkomende landen stappen gezet. Turkije heeft bijvoorbeeld met de aanstelling van een nieuw economisch team de rentes verhoogd om de kapitaalvlucht een halt toe te roepen, de inflatie in te dammen en te zorgen dat de valuta niet nog verder afglijdt. Dit heeft al zijn vruchten af geworpen; de munt is met 6,5% gestegen. Er zijn ook risico’s voor opkomende markten. Landen die afhankelijk zijn van toerisme hebben nog veel last dit jaar door de aanhoudende reisbeperkingen en coronaperikelen; landenselectie blijft daarom belangrijk. Een ander risico is een stijgende (reële) rente in de Verenigde Staten. Een snelle, sterke stijging in de orde van 75-100 basispunten zal met name de obligaties in landen met krappe kredietopslagen en lange looptijden raken: de coupon compenseert minder als buffer. Een geleidelijke stijging ligt echter meer voor de hand, omdat de Fed het prille economische herstel niet wil afremmen. Concluderend valt te stellen dat obligaties van opkomende markten een potentieel hoog effectief rendement bieden, gecorrigeerd voor risico in een economisch hersteljaar.

 

Convictie in obligaties van opkomende markten

Terug naar Beleggingsnieuws