Het onderwerp corruptie heeft de warme belangstelling van beleggers. Veel van hen toetsen vandaag de dag of bedrijven werken volgens de tien principes van de Global Compact ten aanzien van verantwoord ondernemen. De bestrijding van corruptie - inclusief afpersing en omkoping - is éénn van die tien principes. Daarom is de nieuwste editie van de anticorruptie-index van Transparency International (TI) van belang. Deze index meet de mate van corruptie in de publieke sector in 180 landen. TI definieert corruptie als het misbruik maken van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Denemarken en Nieuw Zeeland scoren het best, Nederland staat achtste op die lijst. West-Europa is de best-scorende regio, maar de onderlinge verschillen zijn groot. De hekkensluiters zijn buiten Europa te vinden, met name in Afrika.De index kan door beleggers worden gebruikt om te beoordelen of bedrijven in een “moeilijke” omgeving opereren. Als bedrijven actief zijn in landen die slecht scoren op de corruptie-index kan dat leiden tot extra risico’s en is verhoogde waakzaamheid gepast. Schandalen brengen immers een reputatierisico met zich mee.Het kan aanleiding zijn voor beleggers om extra onderzoek te doen naar het anti-corruptiebeleid of de kwaliteit van due diligence binnen een bedrijf. Duurzame beleggers in staatspapier - bijvoorbeeld dat van opkomende landen - maken ook gebruik van deze index als één van de bronnen om te bepalen hoe duurzaam een land is en of, of hoeveel, ze er in willen beleggen

Corruptie, een relevant thema voor beleggers

Terug naar Beleggingsnieuws