Het COVID-19 virus blijft voorlopig het beursbeeld bepalen. Maar hoe onzeker de situatie ook lijkt, het herstel komt onverwacht en vaak wanneer de eerste tekenen van stabilisatie te zien zijn. Zoals nu het geval is wanneer het tempo van het aantal nieuwe besmettingen buiten China afneemt. Dat dit nog niet zo is, leidt tot de nodige stress bij beleggers. Vooral omdat de verspreiding van het virus niet te beteugelen is met overheids- en monetaire stimulering. Dit kan alleen met isolatie, verscherpte hygiëne-maatregelen en goede medische zorg.Virusremmers en vaccins zijn nog niet beschikbaar, omdat het een nieuw virus betreft. Die kosten simpelweg meer tijd om te ontwikkelen. Op de korte termijn hebben we dan ook te maken met drie schokken die de wereldeconomie raken. In de eerste plaats een aanbodschok die vanuit China is geïnitieerd. Tal van toeleveringsketens zijn hierdoor verstoord geraakt, wat uiteindelijk omzet kost. Ten tweede is er inmiddels ook sprake van een vraagschok: Vanwege de angst voor het virus houden consumenten de hand op de knip.Zo worden reizen uitgesteld of geannuleerd. Ten derde; een liquiditeitsschok, omdat bedrijven op korte termijn omzet missen, maar wel financiële verplichtingen hebben, zoals het doorbetalen van loon. De maatregelen die centrale banken (bv. renteverlagingen, kredietfaciliteiten) en overheden (bv. werktijdverkorting) nemen, zijn nuttig, omdat ze de liquiditeitsschok dempen. Ook dragen ze positief bij aan het herstel, wanneer de situatie stabiliseert.Op dit moment hebben de aandelenmarkten geen oog voor het herstel later dit jaar. De nieuwsstromen over nieuwe besmettingen domineren de handel. Wanneer de situatie buiten China stabiliseert, kijken beleggers weer vooruit en zal de risicobereidheid toenemen. Dit is een kwestie van maanden en geen jaren.

COVID-19 domineert de handel

Publicatiedatum: 9 maart 2020

Terug naar Beleggingsnieuws