De Fed heeft de handdoek in de ring geworpen

De zorg die de markt had over de Fed is nu wel helemaal verdwenen. Er zullen duidelijke signalen moeten komen dat de inflatie gaat oplopen voor de Fed de rentetarieven verder verhoogt. De pauzeknop is stevig ingedrukt. Het is twijfelachtig of er nog zo’n moment komt. De vrees voor een recessie binnen enkele kwartalen, heeft de markt er inmiddels al toe gezet om de focus te verleggen van angst voor een renteverhoging in 2019 tot de mogelijkheid van een renteverlaging in 2020. Wat dat betreft lijkt de obligatiemarkt al steeds meer voor te sorteren op een recessiescenario, ondanks het feit dat de angst voor de Fed die de economie in een recessie duwt, nu toch is weggenomen.

Gelet op het herstel op de aandelenmarkt en vooral ook het inkomen van de kredietopslagen voor bedrijfsobligaties, is het risicosentiment weer uit de paniekstand gekomen. Net iets te vaak krijgen we te horen dat de beweging in een januari past in een bear markt rally. Dat geeft ons nog niet de indruk dat het risicosentiment in februari alweer ten slechte keert. De recente macro-economische cijfers gaven geen verdere reden tot zorg. De banengroei in de VS was opnieuw sterk met ruim 300.000 extra banen en in de VS nam ook de inkoopmanagersindex voor de industrie toe na de forse daling die we eerder zagen met een verrassende toename in de nieuwe orders. Met een nog steeds mager niveau van de inkoopmanagersindex in China en lagere inkoopmanagersindices in de EU en Japan, is het beeld onverminderd dat het de VS is die de groei in de wereld draagt. 

De afgelopen week kwamen de inkoopmanagersindices in Europa duidelijk lager uit dan verwacht. De neerwaartse trend wordt daarmee bevestigd en dat geeft geen goede hoop voor het eerste kwartaal qua economische groei in Europa. Het is begrijpelijk dat er dan over een recessie wordt gesproken. De tweede jaarhelft was immers teleurstellend zwak en het nieuwe jaar is nog niet goed begonnen. Toch is het niet waarschijnlijk dat Europa in een recessie geraakt. Wat veel eerder het geval lijkt, is dat Europa vorig jaar eerst flink kon profiteren van de groei in de rest van de wereld en een forse terugslag voelde toen die export een knauw kreeg. En daarmee komt Europa waarschijnlijk terug op hun eigen groeipad. Het komende jaar zal Europa profiteren van hogere overheidsinvesteringen, nu Frankrijk en Duitsland dat pad willen inslaan. De stijging van het besteedbaar inkomen zal de consumptie aanwakkeren. De lagere olieprijs is ook gunstig voor het olie-importerende Europa. Het grootste risico zit in de harde Brexit. In dat opzicht is het opvallend dat het VK de enige regio in Europa is waar de groeidata meevallen en niet neerwaarts zijn bijgesteld. De verklaring daarvoor is eenvoudig. Hoewel de bedrijfsinvesteringen al fors afzwakken en de huizenmarkt onrustig is, zodat de prognose niet goed is, wordt er vanwege de angst voor de Brexit zodanig gehamsterd door consumenten en voorraden aangelegd door bedrijven dat de groei vooralsnog overeind blijft.

Terug naar Beleggingsnieuws