Staakt het vuren op dit moment het hoogst haalbare

Escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China is na de G20 voorlopig van de baan. Desondanks blijft de dreiging van protectionisme boven de markt blijft hangen. Dit tast de investeringsbereidheid aan en het handelsconflict houdt een negatieve invloed op de wereldhandel.

De G20 toont de verschuiving in het machtsevenwicht

Er was lange tijd uitgekeken naar de G20, maar het gaf helaas geen groot nieuws. Er kwam wel een verklaring en dat geldt al als een verbetering, maar het woord protectionisme werd daarbij vermeden. Er was vooral strijd over de klimaatregels, omdat de Verenigde Staten (VS) probeerde andere landen achter een verzwakking van het plan te krijgen. Dit lukte Trump niet. De 19 landen gaven aan dat de afspraken in Parijs onomkeerbaar zijn. De VS distantieert zich daar nog steeds van, onder het motto dat het al meer doet dan de rest aan de reductie van CO2-uitstoot. Dat laatste is natuurlijk niet te danken aan de politiek, maar aan het feit dat de gestegen kolenprijzen en de lage gasprijzen voor een economische omschakeling zorgen in de energievoorziening in de VS. Om duidelijk te maken dat de VS ook alleen staan in hun protectionistische beleid, sloot de EU een akkoord met de Latijns-Amerikaanse Mercosur alliantie. Dit is weliswaar weinig baan-brekend en niet van groot economisch belang, maar wel een signaal dat niet iedereen klakkeloos Trump wil volgen. Waar het meest naar werd uitgekeken was de ontmoeting van Trump met Xi, omdat daar de grootste handelsmaatregelen op stapel staan. Dit leidde tot een staakt-het-vuren, waarmee escalatie voorlopig van de baan is. Desondanks blijft de dreiging boven de markt blijft hangen, net zoals de positie van Trump jegens de Europese auto-industrie. De makke daarvan is dat het economisch effect van de getroffen handelsmaatregelen overwegend overzienbaar zijn, maar dat er een onmeetbaar effect boven hangt van de angst. Deze angst is vooral voelbaar bij bedrijven die vrezen voor nieuwe maatregelen die de investeringsbereidheid aantasten. De negatieve invloed van het conflict op de wereldhandel blijft zich zo nadrukkelijk doen gelden. Het grote nieuwsitem was het bezoek van Trump aan Noord-Korea. Dit is voor de markten echter geen item, zolang het niet nucleair escaleert. De détente past waarschijnlijk vooral in de reeds begonnen verkiezingsstrijd die zijn schaduw vooruitwerpt nu de Democratische voorverkiezingsdebatten zijn begonnen. Trump’s approval rate staat op slechts 42% en dat is historisch laag voor een president die herkozen wil worden. Het is echter nog altijd verre van duidelijk wie zijn opponent gaat worden. De debatrondes vorige week leken wel de opmaat voor twee nieuwe kandidaten, Kamala Harris en Peter Buttigieg. Zij zijn wellicht beter geëquipeerd om Trump te verslaan dan de oudgedienden Biden (76), Warren (70) en Sanders (77), die nu nog leiden in de polls. Degene die het meeste succes boekte op de G20 was waarschijnlijk Vladimir Putin. Hij gaf een erg ontspannen en uitgebreid interview aan de Financial Times, waarbij hij hoog opgaf over zijn succes in Syrië. Daar heeft Rusland zijn militaire macht met succes geëtaleerd, terwijl hij ook nog even toonde de Opec in zijn zak te hebben door met Saoedi-Arabië een akkoord te sluiten over productiebeperkingen. Een Pentagon-studie gaf ook al aan dat Rusland inmiddels meer invloed heeft dan de VS in de wereld.

Terug naar Beleggingsnieuws