Publicatiedatum: 11 mei 2020
Recent heeft de AFM een rapport gepubliceerd over groene obligaties waarin gepleit wordt voor meer informatie en communicatie door aanbieders van beleggingsproducten. Sinds de lancering van de eerste groene obligatie in 2007 is de markt voor duurzame obligaties wereldwijd hard gestegen. In 2019 werd een nieuw record neergezet van USD 257,7 miljard aan uitgiftes van groene obligaties wat een stijging van 51% betekent ten opzichte van 2018.Deze stijging werd vooral gedragen door Europa met Nederland als één van de grootste leveranciers met de uitgifte van USD 6,7 miljard aan groene staats obligaties die bovendien zijn gecertificeerd door het Climate Bonds Initiative (CBI). Dit betekent dat het aan de duurzame eisen voldoet van de CBI waaronder voor duurzame energie, gebouwen en vervoer met een lagere carboon footprint, energie efficiency en klimaatadaptatie.Nederland neemt nu ook wereldwijd de vijfde plaats in als het gaat om landen met de grootste uitgiftes van groene obligaties. De verwachting is dat deze snelle groei van groene obligaties blijft aanhouden mede door het klimaatprogramma van de EU en de grote vraag van beleggers. Er zijn recent ook nieuwe Green Bond fondsen gelanceerd. Dit alles trekt dan ook de aandacht van toezichthouders waaronder die van de AFM om het risico van green washing te voorkomen.De AFM gaat daarom scherper erop toezien dat beleggingsproducten die in groene obligaties beleggen ook meer gaan meten en communiceren over het maatschappelijke rendement dat ze hebben behaald. De informatievoorziening naar eindbeleggers over de duurzame impact van groene beleggingen staat namelijk nog in de kinderschoenen. De nieuwe standaarden voor groene obligaties (EU Green Bond Standard) en meer openheid over de beleggingen worden door dan ook verwelkomd door toezichthouders.Voor fondsen die in groene obligaties beleggen betekent dit rapport van de AFM dat zij nu al werken aan een duidelijke framework om te meten en te rapporteren wat het maatschappelijke rendement is van hun beleggingen wat eindbeleggers meer inzicht geeft.

De markt voor groene obligaties zit in de lift

Terug naar Beleggingsnieuws