Als hedge in de portefeuille blijven obligaties een rol vervullen. Beleggers moeten zich echter goed afvragen hoeveel obligaties nog passend is in hun portefeuille

De rente is Europa-breed verdwenen

Het meest opmerkelijk zijn niet de bewegingen op de aandelenmarkten, want schommelingen van 3% op één dag waren in het verleden niet ongewoon. Het meest schokkend is de ontwikkeling op de obligatiemarkt. Een paar feiten op een rij:

  1. Het rendement op de Bloomberg Euro Aggregate Index, waarin alle investment grade obligaties in euro zijn opgenomen, daalde de afgelopen week beneden de 0%. Het gaat dus niet alleen om de Nederlandse en Duitse staatsleningen waar de rente negatief is, maar voor het totaal aan obligaties. Het gemiddelde rendement staat nu op 0,0%.
  2. Vanwege de negatieve rentes in euro, yen, Zwitserse frank en Zweedse kroon is het totaal aan schulden met een negatief rendement nu $ 15,6 biljoen. Dat is 28% van het totaal aan investment grade schuldpapier.
  3. De rente voor obligaties in Zwitserse franks daalt op dit moment nog niet verder dan -1,1% en geldt voor de gehele looptijd van één tot 8 jaar. Dit is blijkbaar het niveau tot waar de markten willen gaan; de beweging die erop volgt die van een langer lage rente in plaats van dieper negatieve rente.

Ondanks de negatieve rente passen de kopers van deze obligaties hun gedrag niet aan. Vaak ontstaat een aankoop vanuit allerlei aangegane verplichtingen. Soms zal het ook zo zijn dat beleggers zich niet realiseren wat er gebeurt. Wie begin dit jaar de Euro Agg kocht met 0,8% rendement, heeft inmiddels al het achtvoudige verdiend van het verwachte jaarrendement. Maar realiseert dezelfde belegger zich nu dat hij dan de komende zeven jaar niets kan verwachten? Tot dusverre ziet de obligatiebelegger de couponinkomsten wel afnemen met meer dan 10% per jaar, maar de toenemende waardestijging laat onverlet dat de onderliggende portefeuille aan het eroderen is.

Omdat 47% van de obligaties buiten de VS nu een negatieve rente heeft, zullen beleggers steeds meer hun geluk zoeken in dollarobligaties. De hedgingkosten zijn weliswaar hoog, maar het koerspotentieel in dollarobligaties is veel groter. De hedgekosten zullen verder afnemen als de Fed de rentetarieven nogmaals verlaagt. De Transatlantische spread zal daarom hoe dan ook gaan afnemen; of de Fed nu snel ingrijpt of pas later als de economie duidelijk verslechtert.

Het ontbreken van rendement roept logischerwijs de vraag op wat de toegevoegde waarde is van het hebben van obligaties in de portefeuille. Als hedge in de portefeuille blijven obligaties een rol vervullen. De periode dat aandelen- en obligatiemarkten in dezelfde richting bewegen is met het mislukken van de handelsovereenkomst, inmiddels waarschijnlijk afgesloten. Dat neemt niet weg dat beleggers zich opnieuw moeten afvragen hoeveel obligaties passend zijn in de portefeuille en of het huidige profiel nog wel passend is. Zeker nu ze zo onverwacht veel hebben verdiend in de obligatiemarkt.

Terug naar Beleggingsnieuws