Publicatiedatum: 21 december 2020

Een opvallende ontwikkeling dit jaar is de aanhoudende zwakte van de Amerikaanse dollar sinds de top van 20 maart. De Amerikaanse dollar is versus de euro met bijna 15% in waarde gedaald. Dit is het laagste niveau van de dollar sinds 2018. Deze ontwikkeling is niet alleen te verklaren door de kracht van de euro, want de dollar indeces (onder andere 58% euro, 13,6% Yen, 11,9% GBP, 9,1% CAD) en de EM FX index (versus munten van de opkomende markten) laten ook een afzwakking zien van de dollar van ruim 10%. De afzwakking van de dollar kent meerdere redenen, waarbij de zeer verruimende acties van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, een belangrijke is. Het aanstaande economische herstel in 2021 brengt hier voorlopig geen verandering in. De Fed heeft dat vorige week nog eens benadrukt door te stellen dat het de markt blijft overspoelen met nieuwe liquiditeiten (opkoop van obligaties), totdat de Amerikaanse economie substantieel is hersteld. Ook blijft de rente op het huidige lage niveau tot en met 2023.

De Amerikaanse centrale bank heeft ook alle redenen om nog voorlopig rustig aan te doen, ondanks dat het licht aan het einde van de crisistunnel in zicht is gekomen. Zo blijven de komende drie tot zes maanden uitdagend met hoge werkloosheid en aanhoudende pijn voor het midden- en kleinbedrijf. Dat het Amerikaanse Congres met een beperkt nieuw stimuleringspakket komt, verlicht de pijn enigszins maar niet helemaal. En hoewel de Amerikaanse economie een groot deel van de krimp dit jaar in het derde kwartaal heeft goed gemaakt, zal het waarschijnlijk tot aan 2022 duren voordat het gat van de coronacrisis geheel is gedicht. Dat de langetermijninflatie-verwachtingen bij beleggers sinds het dieptepunt zijn verdubbeld van 1,2% naar 2,4%, doet hier niets aan af. De Fed heeft eerder in het derde kwartaal aangegeven dat het een periode van oplopende inflatie boven de 2% zal tolereren als die is voorgegaan door een periode van benedengemiddelde inflatie.

De laatste rente-vergadering van de Fed heeft bij beleggers nog eens benadrukt dat de negatieve reële rentes (-2%) niet snel voorbij zullen zijn, en dat zet neerwaartse druk op de dollar. Wat verder meespeelt, is dat de Amerikaanse economie, ondanks de maatregelen tegen China die door Trump zijn opgelegd, niet de gewenste impact hebben gehad. Uiteraard doen deze maatregelen China pijn, maar de onevenwichtige handelsstromen tussen de Verenigde Staten en China zijn hiermee niet verdwenen. Sterker nog, de handelspositie van China is dit jaar alleen maar versterkt door de coronacrisis, terwijl het Amerikaanse handelstekort het dieptepunt van 2008 snel nadert. Met de steun van de Amerikaanse overheid en het herstel van de economie in 2021 brengt de koopbereidheid van de Amerikaanse consument hier niet snel verandering in. Bij een omgeving met aanhoudende zwakte voor de dollar moeten beleggers rekening houden met een belangrijke omslag op de markten in de komende tijd: een waarbij Amerikaanse assets niet langer de kar trekken op de aandelenmarkten.

Dollarzwakte kent meerdere oorzaken

Terug naar Beleggingsnieuws