De aanhoudend te lage inflatie zet de ECB aan tot een verdere verruiming van het monetair beleid.

De ECB gaat de rente verlagen en de banken compenseren via een tweede depositotarief en waarschijnlijk een nieuw opkoopprogramma starten, maar de markten zijn nog niet onder de indruk, want de details zijn nog niet bekend en er lijkt verdeeldheid te bestaan.

Draghi poetst het wapenarsenaal op

Draghi haalt de grote bazooka nog niet van stal, maar gaf wel aan dat de Europese Centrale Bank (ECB) het complete wapenarsenaal onderzoekt om binnenkort in actie te komen. We mogen rekenen op een rente-verlaging met zogeheten tiering: een separaat aantrekkelijker tarief voor banken die hun liquiditeit bij de ECB stallen. Ook is een nieuw opkoopprogramma in voorbereiding. Discussiepunt daarbij is vooral of er alleen covered bonds van banken kunnen worden gekocht of ook de senior obligaties die bij een eventuele bail-in niet kunnen worden geraakt.

De ECB koos er nog niet voor om voorafgaand aan de Fed-verlaging al in actie te komen. De enige aanpassing was de uitspraak dat de rentetarieven tot en met medio 2020 op het huidige of zelfs lagere niveau zullen blijven. De sterke focus op het al jarenlang niet behalen van de inflatiedoelstelling was een duidelijk signaal dat het ECB oprecht in actie wil komen. Helaas is de ECB nog duidelijk gevangen in tweespalt over hoe zwaar het geschut mag zijn.

In de ogen van sommigen is het geen crisis, maar het is duidelijk dat de economische indicatoren voor de industrie in Europa hard aan het verslechteren zijn. Met name Duitsland en Italië zijn kwetsbaar. De export wordt beperkt door de verslechterde wereldhandel en het dreigende protectionisme. Toch overheerst twijfel over het succes van de ECB, want het begrotingsbeleid blijft een remmende factor. De banken blijven beperkt door de restricties in de kredietverlening die ze worden opgelegd. Als de inkomsten tegenvallen is het gevaar dat Europa gevangen blijft in een deflatoir beleid van nieuwe bezuinigingen.

Terug naar Beleggingsnieuws