Alle ogen zijn deze week gericht op de ECB

De ECB komt a.s. donderdag met maatregelen. De ECB gaat ervan uit dat alleen een combinatie van goed op elkaar afgestemde maatregelen effect sorteren. We verwachten een verlaging van de depositorente met 10 basispunten, hervatting van het QE programma en een gelaagd systeem voor de depositorente om de pijn voor banken te verzachten.

Draghi’s laatste ‘avondmaal’

De ECB komt deze week met nieuwe maatregelen vanwege de tegenvallende economische ontwikkelingen in de eurozone. De verwachtingen van beleggers zijn hooggespannen en de ECB is er alles aan gelegen om beleggers niet teleur te stellen. Mario Draghi zal daarom nog voor zijn vertrek als president de depositorente verlagen. Hij draagt het stokje op 1 november over aan Christine Lagarde.

Dat de economie in de eurozone onder druk staat, blijkt uit verschillende data. Het producentenvertrouwen daalt nu al ruim een jaar, waarbij vooral de situatie in Duitsland in negatieve zin opvalt. Na een krimp van de economie in het tweede kwartaal is de kans groot dat ook het derde kwartaal een krimp laat zien. De eurozone heeft als geheel last van een zwakke vraag vanuit Azië en de politieke onzekerheden in het VK en Italië helpen ook niet. De inflatieontwikkelingen blijven eveneens tegenvallen. De haviken binnen de ECB zullen hierdoor naar verwachting minder hun stempel kunnen drukken op het besluit a.s. donderdag. Sterker nog, voor veel bestuursleden zijn de zwakke inflatievooruitzichten juist een reden om met een stevig stimuleringspakket te komen.

De ECB zal naar verwachting niet alleen de depositorente verlagen met minimaal 10 basispunten, maar mogelijk ook aankondigen om het obligatie-opkoopprogramma weer op te starten. De verwachte omvang bedraagt € 40 miljard per maand voor de duur van 12 maanden. Hiermee zullen weer staats- en bedrijfsobligaties worden opgekocht. Hierbij zal de ECB in zijn zogenaamde ‘forward guidance’ benadrukken dat de rente gedurende deze periode op het huidige of zelfs een lagere niveau zal blijven. Om de pijn voor banken van nog negatievere depositorentes te verzachten, is de introductie van een gelaagd systeem voor de depositorente goed mogelijk.

Dit betekent dat banken over een bepaalde omvang van de overtollige liquiditeiten die ze stallen bij de ECB geen negatieve rente betalen. Op dit moment hebben de banken in de eurozone ruim € 1700 miljard bij de ECB gestald. Hiervan komt circa 80% voor rekening van Noord-Europese banken. Die zullen dan ook het meest profiteren van een gelaagd systeem. Deze mitigerende maatregel kan de weg vrijmaken voor nog meer verlagingen van de depositorente in de komende maanden. We houden rekening met een verdere verlaging in de komende maanden tot 80 basispunten negatief.

De ECB gaat ervan uit dat alleen een combinatie van goed op elkaar afgestemde maatregelen effect sorteren. De vraag is in hoeverre dit in de praktijk effect sorteert. De roep om begrotingsbeleid wordt daarom steeds groter. Tot nu toe is hiervan weinig terecht gekomen, maar de discussie in Duitsland ten gunste van een groter begrotingstekort en het voorstel van de Nederlandse overheid om een fonds van € 50 miljard euro te creëren voor investeringen in infrastructuur, onderzoek en onderwijs markeert wel een voorzichtige omslag. De ECB heeft in ieder geval a.s. donderdag een belangrijke taak om de hooggespannen verwachtingen van beleggers waar te maken.

Terug naar Beleggingsnieuws