De teruggang kan ook de andere Europese landen treffen omdat zij door de teruggang in de wereldhandel en de Brexit kwetsbaarder zijn dan voorheen. Duitsland heeft nog genoeg ruimte om te stimuleren en nu de economie hard terugvalt is een stimuleringspakket aannemelijk.

Duitsland vreest een recessie

Een land waar een recessie nadert is Duitsland. In het tweede kwartaal kromp de economie met 0,1%. Het handelsconflict en de autosector zijn de voornaamste oorzaken voor de daling van de export. Op de Duitse aandelenbeurs is dit zichtbaar: vooral de cyclische sectoren daalden hard. Daardoor blijft de DAX dit jaar achter bij Europa (een plus van 8% versus 11%).

De economische krimp zal waarschijnlijk doorzetten. De Duitse industrie verkeert immers al maanden in een recessie. De IFO-indicator voor het producentenvertrouwen blijkt een goede voorspeller van de economische groei en deze indicator is sterk gedaald. De situatie kan zelfs verergeren als Trump heffingen op Europese producten invoert. Tot nu toe beïnvloedde een zwak kwartaal in Duitsland de andere landen nauwelijks en was de Duitse economie volatieler. Sinds 1995 kromp de Duitse economie in bijna 30% van de kwartalen; alleen Italië deed het slechter. Maar nu is Europa door de lage groei, het handelsconflict en de Brexit kwetsbaarder. Duitsland heeft ruimte om de economie te verbeteren.

De laatste vijf jaar zijn geen extra schulden aangegaan en de overschotten op de begroting en de handelsbalans zijn groot. Tot nu toe negeerde de Duitse overheid een oproep om meer te besteden, maar nu er sprake is van een krimp en ook de werkgelegenheid hapert, zijn stimuleringsplannen aannemelijk. Duitsland kan op een paar gebieden inhaalinvesteringen gebruiken, met name in de infrastructuur. Verder wil het kabinet de solidariteitsheffing voor voormalig Oost-Duitsland in 2021 intrekken.

Terug naar Beleggingsnieuws