Publicatiedatum: 8 april 2020
Beleggen in bedrijven met een beter duurzaamheidsprofiel heeft beleggers niet behoed voor koersverlies. Het heeft wel gezorgd voor een minder diepe val. Neem de prestaties van de duurzame MSCI World SRI Index, afgezet tegen de ‘gewone’ MSCI World Index. De duurzame SRI Indexserie hanteert verschillende uitsluitingscriteria en belegt alleen in de meest duurzame bedrijven uit elke sector.


In de periode van 20 februari 2020 tot en met 30 maart 2020 deed de MSCI World SRI Index 5% capped het ruim twee procentpunt beter dan de gewone index. “Capped” betekent dat het belang van elk bedrijf beperkt blijft tot maximaal 5% van de index. De betere prestaties worden deels toegeschreven aan het feit dat beleggers in deze moeilijke tijden meer oog hebben voor ondernemingen die rekening houden met alle stakeholders. Hoe gaat een bedrijf bijvoorbeeld om met werknemers en klanten en hun gezondheid?


Rabobank heeft meerdere MSCI SRI exchange-traded funds (ETF’s) in het assortiment. Deze laten ook op langere termijn een relatief goede performance zien. Een uitzondering is MSCI Emerging Markets SRI ETF, dat door de duurzame screening minder belegt in het goed presterende China. De MSCI SRI ETFs van UBS kennen al enige tijd een “cap” van 5%. iShares past deze methode inmiddels ook toe en hanteert daarnaast sinds kort striktere criteria voor de betrokkenheid bij fossiele brandstoffen.

Duurzaam beleggen bewijst zijn waarde

Terug naar Beleggingsnieuws