Publicatiedatum: 18 mei 2020
RobecoSAM vindt in een recente studie een parallel tussen bepaalde duurzaamheidsaspecten van een land en de effectiviteit waarmee de coronacrisis wordt gemanaged. Alleen afgaan op de kwaliteit van het gezondheidssysteem in een land is gevaarlijk. Landen als de VS, Frankrijk, Spanje en Italië scoren namelijk goed op deze dimensie, maar behoren wel tot de zwaarst getroffen landen.De kwaliteit van het openbaar bestuur (governance) en de institutionele netwerken in een land zijn volgens de onderzoekers betere voorspellers van het vermogen om de coronacrisis succesvol te managen. Daarbij is gekeken naar externe databronnen over de kracht van de uitbraak in diverse landen en de duurzaamheidsscores van RobecoSAM voor landen. De onderzoekers benadrukken dat een sterke governance en een autoritaire governance niet hetzelfde zijn.Autoritaire regimes doen het volgens hen niet beter dan Westerse economieën als het gaat om de bestrijding van corona. Dit zijn slechts eerste indicaties. Het is goed denkbaar dat andere variabelen ook een belangrijke rol spelen. Volgens de onderzoekers zijn de implicaties duidelijk, namelijk dat duurzaamheidsdata een krachtig instrument kunnen zijn om landenrisico’s te begrijpen en te beperken binnen een beleggingsportefeuille.Uit andere studies blijkt dat duurzame bedrijven het tijdens de coronacrisis vaak beter hebben gedaan op de beurs. Deze studie biedt geen verklaring voor de goede prestaties van de beurzen in de VS en China. Ook is niet onderzocht of schuldpapier van landen met goed crisismanagement beter heeft gerendeerd.

Duurzaamheid als voorspeller van crisismanagement

Terug naar Beleggingsnieuws