Publicatiedatum: 3 augustus 2020


Europese banken bewegen zich tussen twee uitersten. Aan de ene kant worden banken geraakt door de verwachte toename in faillissementen en aan de andere kant bieden de maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) ruimte voor een stabiele winstgroei. Wanneer het economisch herstel doorzet, kan de balans meer richting de positievere kant uitvallen.

Afgelopen week werd het prille herstel van de financiële sector sinds mei dit jaar in één klap ingeleverd. Dit kwam onder andere door tegenvallende resultaten en het dringende advies van de ECB om dit jaar geen dividend meer uit te keren. Financiële waarden staan bekend als dividendaandelen en hoewel het ECB-besluit niet onverwacht was, valt het tegen dat het voor alle banken in de eurozone en mogelijk heel Europa geldt.

De ECB wil voorkomen dat een bank na een dividendbetaling te weinig buffers blijkt te hebben om een verslechtering in de economische situatie op te vangen. De tegenvallende resultaten kwamen van de Spaanse en Britse banken. Daar zorgden de economische situatie in eigen land, Latijns-Amerika en Hongkong voor hogere verliezen en afwaarderingen op eerdere overnames. Banken gaan soepeler om met betalingstermijnen en kredieten aan bedrijven en huishoudens.

Het risico op wanbetaling stijgt daardoor ook, waardoor banken hun buffers moeten aanvullen met extra voorzieningen. Hoewel de kredietverliezen de komende jaren tot zo’n EUR 200 miljard kunnen oplopen, kan de sector dit in principe dragen. Dit zegt ook de Europese toezichthouder op de banken. Wel is 25% van de banken kwetsbaar. Dit pleit voor een Europese aanpak, dan wel het toestaan van lokale overheidssteun of fusies.

Toch zijn de voorzieningen in het tweede kwartaal alweer lager dan die in het eerste kwartaal, omdat klanten inmiddels al aflossen op de noodkredieten. De banken zelf krijgen ook veel steun van de ECB. Vooral de TLTRO’s, leningen die voor kredietverlening moeten worden gebruikt, zorgen voor kansen bij de banken. Sinds 18 juni krijgen banken 1% toe als zij de ECB-gelden inzetten voor kredietverlening, waardoor de winstgevendheid van banken kan verbeteren. Een andere positieve invloed gaat uit van het Europese herstelplan, waarmee vooral de banken uit Zuid-Europa worden geholpen.

Zij hoeven minder staatsobligaties van het eigen land op te nemen, terwijl de gedaalde rente-opslag van hun landen positief doorwerkt op bedrijven en banken. Het herstelde vertrouwen op de beurzen leidt bij banken tot een hoge winstgroei bij de handel in obligaties. De bankensector is echter het meest geholpen bij een economisch herstel omdat dan de kredietgroei toeneemt en van een hogere kwaliteit is. Ook de sterkere euro werkt historisch gezien positief door op de bankaandelen. De sector heeft nu de laagste waardering binnen Europa, terwijl de winstdalingen in andere sectoren groter zijn. Bankaandelen noteren nu onder de helft van hun boekwaarde. Dat is weinig waardering voor een sector die een bijdrage levert om de economie draaiende te houden.

Economisch momentum kan leiden tot herstel banken

Terug naar Beleggingsnieuws