Afgelopen vrijdag kwam Eurostat naar buiten met een voorlopige schatting van het BBP cijfer van de Eurozone. In het vierde kwartaal groeide de economie met 0,1% (kwartaal op kwartaal) terwijl een groei van 0,2% werd verwacht en kwam daarmee uit op een groei van 1,2% over 2019. De economie vertraagde daarmee aanzienlijk, want in het derde kwartaal groeide de economie nog met 0,3% (kwartaal op kwartaal). Hiermee kwam de groei in het BBP uit op de laagste in ruim zes jaar tijd.Met name de BBP cijfers van Italië en Frankrijk verrasten negatief en lieten een krimp zien van -0,3% en -0,1% over het vierde kwartaal van 2019. De onverwachte krimp in het BBP van Frankrijk kan worden toegeschreven aan de impact van de sociale onrust ten aanzien van de pensioenhervormingen. Duitsland en Spanje lieten een positieve groei zien van respectievelijk 0,2% en 0,5% en droegen daarmee positief bij aan de groei. Voor dit jaar verwachten we een lage, maar positieve, groei van het BBP voor de eurozone.Leidende indicatoren, zoals de producenten inkoopmanagersindex, lieten afgelopen maanden al wat verbetering zien, wat duidt op een iets aantrekkende economie ten opzichte van vorig kwartaal. De handelsdeal zorgt voor een opleving in de export. Daarnaast voorzien we een mogelijke positieve bijdrage van het fiscale beleid. Risico’s ten aanzien van deze voorspelling zijn een heropleving van het handelsconflict ingezet door Trump of een negatieve impact van het coronavirus. We verwachten daarom ook dat de ECB een accomoderend monetair beleid zal blijven voeren en eerder meer gaat stimuleren mocht een groeivertraging zich aandoen.

Economische groei Eurozone laagste in ruim zes jaar

Terug naar Beleggingsnieuws