De macrodata in de VS verzwakken, maar een recessie is nog niet op handen

De Fed gaat eind deze maand vermoedelijk de rente nog een keer verlagen. De macrodata verzwakken, maar zijn niet echt teleurstellend en een recessie lijkt nog niet op te treden, zolang een economische schok uitblijft.

Economische indicatoren zwak, maar niet dramatisch

In de VS is de toonaangevende inkoopmanagersindex in een jaar gedaald van 60,8 naar 47,8 (september 2019). Dit geeft aan dat de uitbundige groei van vorig jaar in de industrie tot stilstand is gekomen of zelfs iets krimpt. Als de trend niet keert, wordt de dienstensector, die het merendeel van de economie vertegenwoordigt, ook met een teruggang geconfronteerd.

De inkoopmanagersindex is een van de belangrijkste indicatoren voor de stand van de economie, omdat het niet sentimentsgevoelig is: inkoopmanagers geven aan of de productie stijgt, ze meer orders krijgen, meer voorraad hebben, levertijden oplopen enzovoorts. De deelindex die het sterkst daalt, is die voor de exportorders en dat zal niet verbazen. Alleen de man die er verantwoordelijk voor is, zal er het handelsbeleid niet op aanpassen. Wel vergroot het druk op de Fed om de rentetarieven te verlagen. Omdat de markt renteverlagingen verwacht, is de druk op de Fed groot om in actie te komen, al is er van intentie nog geen sprake. Het is niet dat we de Amerikaanse economie sterk zien verslechteren. De verslechtering van de indicatoren is daarvoor niet scherp genoeg. Bij een intredende recessie vallen de indicatoren ineens terug. Nu dalen ze al geruime tijd geleidelijk. Dat geeft aan dat de economie het momentum verliest en kwetsbaarder wordt voor schokken. Maar als er geen schokken plaatsvinden, kan de economische groei de draad ook weer oppakken. Bovendien is de inflatie laag, neemt de werkloosheid nog steeds af en zijn de huizenprijzen hoog. Dat geeft consumenten weinig reden om te bezuinigen op hun uitgaven.

Integendeel: de hoge spaarquote zou een stuk lager horen te zijn in deze fase van de economische cyclus. Door de relatief grote afhankelijkheid van export, blijken vooral de economieën van Europa en Japan kwetsbaar. Het is dan ook niet gek dat de economische data daar eerder en sterker verzwakken dan in de VS, dat een meer gesloten economie heeft. Met name in Duitsland zien we een scherpe val in het ondernemersvertrouwen. Daar ligt het vertrouwen zelfs onder het niveau van 2012, toen er veel onzekerheid was in Europa door de Griekse schuldencrisis. Daarentegen blijft de Franse economische groei wel goed op peil. De stimulerende maatregelen om de gele hesjes van de straat te krijgen, hebben blijkbaar effect. Duitse economen doen inmiddels steeds luider oproepen om ook in dat land een stimulerend begrotingsbeleid te voeren. Als Duitsland de Schwarze Null afzweert, zou dat een welkome opsteker zijn voor beleggers.

Terug naar Beleggingsnieuws