Een bezorgde ECB

De ECB is er niet gerust op dat de economische groeivertraging in de eurozone snel voorbij zal zijn. Het monetaire beleid zal daarom nog langere tijd ruim blijven. Dat blijkt uit de maatregelen die de ECB afgelopen donderdag heeft aangekondigd. Deze zijn tweeledig: dit jaar geen renteverhoging en meer goedkope leningen voor de banken in de eurozone. Vanwege onzekere externe factoren ziet de ECB hier voornamelijk de basis in door zijn zwakkere economische groei- en de lagere inflatieprojecties. De economische groei voor 2019 en 2020 valt lager uit dan waar de ECB afgelopen december nog mee had gerekend. Voor 2019 wordt in plaats van 1,7% een groei van 1,1% verwacht en voor 2020 1,6% in plaats van 1,7%.

Het zwakke vertrouwen van de ECB in de economische situatie wordt benadrukt door de introductie van de derde ronde van langere-termijn herfinancieringsoperaties in september. Hiervan zullen met name de Zuid-Europese banken profiteren, die hevig leunen op eerdere financieringsoperaties. De nieuwe ronde kent wel andere voorwaarden: allereerst een kortere looptijd (2 in plaats van 4 jaar) en de mogelijkheid om de rente die banken op deze kredieten betalen (of krijgen) tussentijds te verhogen. Dit laat ruimte voor de ECB om de depositorente vanaf 2020 te verhogen terwijl de financieringsrondes nog lopen. Het ruimere monetaire beleid heeft de risicobereidheid bij beleggers niet vergroot, maar wel de onzekerheid voor de economische vooruitzichten.

Terug naar Beleggingsnieuws