Obligaties uit de opkomende landen (EMD)

Verschillende buitenlandse valuta

De risico’s die gepaard gaan met beleggen in obligaties van opkomende landen, worden nu flink beloond met een effectief rendement van gemiddeld 6%. Obligaties uit de opkomende landen, ook wel Emerging Markets Debt (EMD) genoemd, hebben een teleurstellend beleggingsjaar achter de rug. Zo daalden de koersen van EMD-obligaties tussen 4% en 6% door onder meer de stijging van de USD en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten (VS) en China. Een verbetering van de economische omstandigheden in opkomende markten en een handelsakkoord tussen de VS en China kunnen de beleggingscategorie positief beïnvloeden.

Regelmatig worden obligaties uit opkomende markten gezien als een risicovolle beleggingscategorie. Het grootste deel van de leningen is tegenwoordig echter van goede kwaliteit (meestal met de rating ‘investment grade’). Tien jaar geleden kregen deze obligaties nog een 75% ‘high yield rate’. In vergelijking met de VS en Europa is de schuldenlast van opkomende landen gedaald. De economieën doen het over het algemeen goed en de landen hebben hun leningen onder controle. Hierdoor zijn ze minder risicovol. Daarnaast zijn de beleggingsmogelijkheden binnen deze categorie toegenomen. De drie belangrijkste categorieën binnen EMD zijn:

Staatsobligaties uit opkomende markten in harde valuta (doorgaans USD);Staatsobligaties uit opkomende markten in lokale valuta;Bedrijfsobligaties uit opkomende markten in harde valuta.

Een ander vaak genoemd voordeel van EMD is de lage correlatie met meer traditionele vastrentende beleggingen. Dit biedt beleggers een relatief gemakkelijke manier om hun portefeuilles te spreiden (‘diversifiëren’) en tegelijk extra rendementen binnen te halen.

Tegenover het aantrekkelijke rendement staat een aantal risico’s. De koers bij EMD wordt – net als bij andere obligatiebeleggingen – beïnvloed door de algemene renteontwikkeling, het sentiment, de kredietwaardigheid van de debiteur en marktfactoren als liquiditeit (de beschikbaarheid van kapitaal). De valuta uit opkomende markten zijn specifiek voor EMD een zeer belangrijke risicofactor. Veel obligaties uit opkomende markten worden daarom uitgegeven in harde valuta (zoals de USD en EUR), omdat veel lokale valuta uit opkomende markten minder stabiel zijn.

Een andere risicofactor is de politieke stabiliteit. Deze is in opkomende markten vaak minder dan in ontwikkelde economieën. Daarnaast spelen de grondstoffenprijzen een belangrijk rol, omdat veel Latijns-Amerikaanse landen – die de markt domineren – sterk afhankelijk zijn van de grondstoffenexport. Dat maakt hele economieën, inclusief overheidsfinanciën, vatbaar bij langdurig lage grondstoffenprijzen.

Voordelen van EMD obligatiefondsen

Analyse en selectie van EMD is een specialisme binnen de beleggingswereld. Professionele fondsbeheerders beschikken over de benodigde kennis en ervaring van deze beleggingscategorie om de goede bedrijven en landen te onderscheiden van de slechtere. Door te beleggen in EMD via breed gespreide beleggingsfondsen of trackers wordt het effect van individuele faillissementen of defaults in de portefeuille beperkt. Via de Fondsselector kun je een selectie maken van verschillende EMD- fondsen en trackers.

Een voorbeeld van een EMD-fonds is het PIMCO Emerging Markets Bond-fonds, dat gespreid belegt in hoofdzakelijk staats- en semistaatsobligaties, uitgegeven door overheden uit opkomende landen. Het betreft een ‘hard currency debt’, dat vooral luidt in en waarvan de valutarisico’s zijn afgedekt naar de euro. De beheerder geeft de voorkeur aan landen met een relatief hoge kredietkwaliteit. Binnen deze landen kijkt de beheerder ook naar semi-staats- en bedrijfsobligaties voor extra rendement versus staatsobligaties. Door actief keuzes te maken tussen landenallocatie, rentegevoeligheid, looptijd en door de juiste individuele obligaties te selecteren, probeert de beheerder meer rendement te behalen dan de referentie-index.

Een ander voorbeeld is het Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt fonds. Dit fonds belegt grotendeels in bedrijfsobligaties uit de opkomende landen. Beleggingen hiervan zijn hoofdzakelijk in harde valuta, maar tot een derde van de portefeuille kan worden belegd in lokale valuta. Eveneens bieden we passieve beleggingsmogelijkheden aan via de iShares J.P. Morgan EM Corp Bond ETF en de iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond ETF. Beide ETFs repliceren het rendement van hun referentie-indices met doorgaans lagere beheerkosten.

De beleggingsfondsen voor u op een rij

Wil je meer informatie over de actieve fondsen of trackers in ons assortiment of een overzicht van het rendement per fonds bekijken? Ga dan naar onze Fondsselector . Met de Fondsselector is het mogelijk om een beleggingsfonds te selecteren en te bepalen in welke categorie jij wilt beleggen.

Terug naar Beleggingsnieuws

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.