ESG steeds belangrijker voor credit ratings

ESG steeds belangrijker voor credit ratings

Kredietbeoordelaars wegen milieu, mens en goed bestuur (Environment, Social en Governance, ofwel ESG) steeds nadrukkelijker mee in hun oordeel over de kredietwaardigheid van bedrijven. Een van de grote spelers op dit vlak, Fitch, heeft recentelijk een nieuw geïntegreerd ratingsysteem geïntroduceerd. Dat systeem weegt niet alleen de bijdrage van ESG-factoren mee in het totale kredietoordeel, maar laat ook zien hoe de individuele ESG-componenten bijdragen aan de totaalscore.

Fitch heeft inmiddels 1500 bedrijven van een ESG-rating voorzien, waarbij de relevantie en materialiteit van 14 ESG-aspecten wordt meegewogen op een schaal van 1 tot 5. Bij een score van 1 2 of 3 heeft het desbetreffende ESG-aspect geen of een minimale impact op de rating of is het risico door de onderneming gemanaged. Bij een score van 4 wordt de discussie over het kredietoordeel door ESG-aspecten beïnvloed. Bij een score van 5 wordt de rating daadwerkelijk beïnvloed door ESG aspecten. Bij 22% van de bedrijven wordt de kredietrating enigszins beïnvloed door de E, S of G aspecten. In nog eens 3% van de gevallen weegt één van deze specifieke aspecten zo zwaar dat dit tot een verandering van het krediet-oordeel leidt. Met name het kredietoordeel voor bedrijven in de voedings-, dranken- en tabaksindustrie wordt beïnvloed door de ESG aspecten. Bij bijna 35% van de bedrijven is dat het geval. Zo scoren tabaksbedrijven hoog vanwege gezondheidsrisico’s voor consumenten, een afnemende consumptie en hoge risico’s met betrekking tot wet- en regelgeving. In de sector “Utilities” wordt het oordeel van diverse Europese nutsbedrijven negatief beïnvloed omdat kolengestookte energiecentrales te maken hebben met steeds striktere regelgeving.

Het wekt geen verbazing dat het met name de governance factoren zijn die het kredietoordeel beïnvloeden. Dat is in iets meer dan de helft van de gevallen zo. Daarna komen de sociale en milieufactoren. In sommige industrieën zijn de ESG-risico’s weliswaar hoog, maar worden deze ook goed gemanaged volgens Fitch. In dat geval heeft dat geen invloed op het kredietoordeel.

Deze transparantie geeft beleggers en bedrijven de mogelijkheid om de ESG-oordelen van Fitch te bediscussiëren en gerichte vragen te stellen aan de analisten, zo stelt de onderneming. Het feit dat ESG factoren steeds nadrukkelijker worden meegewogen door kredietbeoordelaars is een belangrijke stap voorwaarts. Credit ratings zijn erg belangrijk voor beleggers en het opnemen van ESG-aspecten als onderdeel van de wijze waarop de kredietwaardigheid van een bedrijf wordt beoordeeld is de best denkbare vorm van ESG-integratie. Op deze wijze worden financiële en niet-financiële factoren duidelijk aan elkaar gekoppeld in plaats van ze afzonderlijk te bezien.  Dat komt de ESG-integratie ten goede.

Terug naar Beleggingsnieuws

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat Bel ons