De renteverlaging van de Fed heeft impact op emerging markets en internationale renteverschillen.

De renteverlagingen van de Fed maken een dollarhedge goedkoper, waardoor het renteverschil tussen Europa en de VS kan afnemen. Activa van emerging markets lijken dan ook het gunstigst gepositioneerd om van een renteverlaging te gaan profiteren.

Fed-beleid heeft grote consequenties

Deze maand gaat de aandacht van beleggers vooral uit naar de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Na de uitspraken van Fed-voorzitter Powell in het Congres afgelopen week staat het vrijwel vast dat de Fed de rente gaat verlagen. Powell noemt daarbij vooral de noodzaak om het vertrouwen te herstellen dat door het handelsbeleid een deuk heeft opgelopen. De markt schat de kans voor een renteverlaging van 0,25% op 80% en voor een verlaging van een half procentpunt op 20%. Omdat de arbeidsmarktcijfers lang niet slecht waren, is het logisch dat de markt op slechts een kwart procentpunt rekent. De Amerikaanse economie is allebehalve tot stilstand gekomen. Historisch gezien gaat een ommekeer in het rentebeleid vaak gepaard met een stap van 0,5%, en er zijn wel investment banks die daar ook nu op rekenen.

Een van de belangrijkste consequenties van de renteverlaging is dat die in veel opkomende landen gevolgd kunnen worden door een renteverlaging, want in de meeste landen is de inflatie goed onder controle. Activa van emerging markets lijken dan ook het gunstigst gepositioneerd om van een renteverlaging te gaan profiteren.

Het is bovendien belangrijk voor wie zijn dollars wil afdekken, want de hoge hedgingkosten nemen nu af. Dat geeft meer ruimte voor partijen die Treasuries willen kopen, omdat het renteverschil tussen de VS en de EU zo groot is. Omgekeerd maakt het euro-obligaties minder aantrekkelijk. Gek genoeg waren die ondanks de negatieve rente, best aantrekkelijk voor buitenlandse beleggers door de valuta-hedge. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat de obligatierentes alleen maar omlaag kunnen.

Terug naar Beleggingsnieuws