Publicatiedatum: 21 september 2020

Met de beleidsverandering van de Amerikaanse centrale bank (de Fed) is nog maar eens duidelijk geworden dat de lage rente omgeving waar we ons in bevinden nog voor de komende jaren met ons zal zijn. Concreet kondigde de Fed recentelijk aan om met een gemiddelde inflatiedoelstelling van 2% te gaan werken.

Dit werd vorige week aangescherpt door Powell in de eerste speech na de gecommuniceerde beleidsverandering. Hij gaf aan dat de beleidsrente niet zal worden verhoogd voordat er volledige werkgelegenheid is bereikt en de inflatie voor een bepaalde periode boven de 2% zal blijven om gemiddeld gezien op een inflatie van 2% uit te komen. Uit de zogenaamde ‘dot plot’, waar iedere stem staat voor een stemgerechtigd lid van het Amerikaanse centrale bank comité, kan worden opgemaakt dat de eerste renteverhogingen pas verwacht worden na 2023.

Dit betekent dat de rente in de Verenigde Staten nog voor de komende jaren onveranderd laag blijft en daarmee sluiten de Verenigde Staten aan in het rijtje van andere grote ontwikkelde economieën, zoals het Verenigd Koninkrijk, Japan en de Eurozone. De Fed kondigde naast de aanscherping over het rentebeleid aan geen veranderingen door te voeren in het kwantitatieve verruimingsprogramma en dit stelde beleggers enigszins teleur. Dit zorgde voor wat druk op aandelen en de dollar steeg ten opzichte van de euro. De implicatie van het lage rentebeleid van de Fed,  zal in het voordeel blijven werken van aandelen vanwege de lage verdisconteringsvoet, maar ook bepaalde type obligaties met een risico opslag, zoals hoogrentende obligaties kunnen profiteren vanwege de lage rentedruk voor bedrijven en de zoektocht naar rendement. 

Fed verhoogt beleidsrente komende jaren niet

Terug naar Beleggingsnieuws