Handelsconflict en de markten beperken de beleidsruimte van Powell en eigenlijk zucht de Fed onder een onconventionele politieke aanpak.

Fed zucht onder onconventionele politieke aanpak

De Amerikaanse centrale bank, de Fed, wordt min of meer gedwongen de rente verder te verlagen. Zowel door Trump, als mede door beleggers en de negatieve rentes in de rest van de wereld. Binnen de Fed zit men minder op één lijn, want uit de notulen van de Fed werd duidelijk dat de renteverlaging in juli niet unaniem was. Tenminste twee Fed-bestuurders wilden wachten met een verlaging, terwijl andere bestuurders juist voor een verlaging met 50 basispunten stemden in plaats van de doorgevoerde 25. Afgelopen vrijdag sprak Fed-voorzitter Jay Powell op Jackson Hole. Ieder jaar wordt hier een conferentie gehouden met alle centrale bankiers. In het verleden zorgde die bijeenkomst vaak voor grote beleidsveranderingen, zoals in 2008 en 2012 toen toenmalig Fed-president Bernanke een kwantitatieve verruiming aankondigde.

Dit keer zat er weinig nieuwswaarde in de presentatie van Powell. Hij benadrukte dat de Fed de negatieve effecten van het handelsconflict niet kan compenseren en dat het Fed-beleid data-afhankelijk is. Zijn toespraak werd overschaduwd door de verdere escalatie van het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten (VS) en door over en weer hogere tarieven in te voeren. Hoewel de Fed geen compensatie kan bieden, is het duidelijk dat het conflict de economie wel verslechtert. Hierdoor is de kans op nieuwe renteverlagingen groot. Op dit moment zit dit handelsconflict nu indirect verweven in het monetaire beleid. Bovendien vernedert Trump Powell in het openbaar, zoals het plaatsen van een tweet dat hij niet weet wie Amerika’s grootste vijand is, de Chinese president Xi of Powell. Nog verontrustender is de oproep van Trump aan Amerikaanse bedrijven om zich uit China terug te trekken. Hoewel dit in de praktijk nauwelijks zal worden opgevolgd, zorgen de ontwikkelingen voor een verdere wereldwijde economische teruggang.

Hierdoor ontstaat er een daling van de rente en onrust onder beleggers, waardoor de druk op Powell nog groter wordt. De vraag of het rente-instrument inmiddels bot is, doet nauwelijks meer ter zake, want langer wachten heeft mogelijk nog negatievere effecten. De beleidsruimte is voor de Fed groter dan voor Europa en Japan, waar de rente al negatief is. Hopelijk krijgt Powell de tijd om verdere verlagingen te doseren. De Amerikaanse economie is immers nog op veel fronten positief, zoals in de dienstensector als voor de consument. De leading indicator, die de toekomstige economische trend weergeeft liet de grootste stijging in een jaar zien en bij alle voorgaande recessies was deze indicator juist negatief. Door alle onverwachte maatregelen kan de onrust op de markten voorlopig aanhouden en blijft de Fed gedwongen om de ergste negatieve gevolgen op te vangen.

Terug naar Beleggingsnieuws