Nu de ondertekening van de fase 1-deal door de VS en China achter ons ligt, zal de aandacht van beleggers vooral uitgaan naar de winstontwikkeling in 2020. Des te meer nu centrale banken op korte termijn geen nieuwe acties nemen. Waar vorig jaar het monetaire beleid en optimisme rondom de beperkte handelsdeal voor hogere koers/winstverhoudingen (circa 25%) zorgden, moet dit jaar het aandelenrendement vooral komen van de winstgroei en het dividend. En dat betekent naar verwachting lagere aandelenrendementen dan we gemiddeld in afgelopen jaren hebben gezien.Deze week gaat het cijferseizoen over het laatste kwartaal van 2019 echt van start. Er wordt voor de Amerikaanse aandelenindex S&P 500 en de Stoxx Euro 600 Index een winstgroei van respectievelijk -0,5% en +2,5% verwacht. Hiermee heeft de wereldindex per saldo in 2019 geen winstgroei gekend. De analistenverwachtingen voor dit jaar zijn nog hooggespannen, met voor de wereldindex gemiddeld een verwachte groei van 9,7%. Analisten zijn het meest optimistisch over bedrijven in de opkomende markten, waar ze een winstgroei van 15% verwachten. Qua sectoren valt vooral de energiesector gunstig uit met een verwachte winstgroei van 17%.In de afgelopen jaren zagen we vooral dat de winsttaxaties neerwaarts werden bijgesteld naarmate het jaar vorderde. Wij houden een milde winstgroei voor mogelijk als de fase 1-deal standhoudt en de stabilisatie van economische data doorzet. Met een winstgroei van circa 5% en een dividendrendement van 2,5% zal bij een gelijkblijvende koers/winstverhouding en beperkte valutaschommelingen een rendement van ruim 7% mogelijk zijn. Dit hangt dus wel af van de winstontwikkeling.

Terug naar Beleggingsnieuws