Publicatiedatum: 16 november 2020

Het zicht op een terugkeer naar normaal in de loop van 2021 liet ook de obligatiemarkt niet onberoerd. De rentestijging vond met name plaats in de VS (nu 0,9% van 0,5% drie maanden geleden), China (3,25%), Zuid-Korea (1,6%) en Canada (0,75%), waar de rente nu op het hoogste niveau in zes maanden tijd staat. De economische groei is er ook naar: ondanks de pandemie daalde de werkloosheid in de VS alweer tot 6,9%, wat ook reden is voor een hogere rente. In de Europese obligatiemarkt was de rentestijging daarentegen niet noemenswaardig. Daar zijn twee verklaringen voor. Christine Lagarde maakte duidelijk dat de ECB nog een stevige impuls wil geven aan het opkoopprogramma en aan de TLTRO voor banken. Bovendien zitten grote delen van Europa nu in lockdown vanwege het virus waardoor het nog maar de vraag is hoe vlot het economisch herstel in Europa vorm gaat krijgen. Ook de Brexit is geen opwekkend vooruitzicht.

Voor beleggers betekent dit dat het gevaar bestaat als deze trend zich voortzet, een belegging in global bonds achterblijft bij die in euro-obligaties. Veel waarschijnlijker is dat het voor Europese beleggers nu zo aantrekkelijk is geworden om buiten de euro te beleggen dat deze beweging verder wordt ingezet. Immers tegenover de hogere rente in de VS staan nog maar beperkt hogere kosten van het afdekken van de valuta. Omdat de centrale banken de rentetarieven nog geruime tijd laag houden, zullen de kosten van een valutahedge gering blijven. Zo kan de belegger nog geruime tijd genieten van de hogere rente op global bonds. Dat geldt trouwens niet alleen voor euro-beleggers, maar voor meer beleggers buiten de VS.

Forse rentestijging buiten Europa biedt kansen

Terug naar Beleggingsnieuws