Glas halfvol of halfleeg?

De economische data geven een nogal uiteenlopend beeld, maar naar onze mening is de afdronk gematigd positief. Dit wankele evenwicht kan Trump echter verstoren. Hij kondigde aan de eerder uitgestelde tariefsverhogingen van 10% naar 25% aan het einde van deze week alsnog door te voeren als China niet meer concessies doet. Dit kan de wereldhandel verder drukken, want de negatieve invloed van het handelsconflict is duidelijk terug te zien in de economische data. Met name in Duitsland valt de export door het handelsconflict en de strengere eisen in de auto-industrie tegen. Hoewel de Duitse inkoopmanagersindex voor de industrie voor het eerst in negen maanden verbeterde, wijst de stand op economische krimp in de sector.

De Duitse overheid verlaagde de groeiramingen voor dit jaar dan ook naar 0,5%. : Europees gezien komen de belangrijste meevallers uit binnenlandse bestedingen, waar vooral Italië, Griekenland en Frankrijk de vruchten van plukken.. In de VS is de ene dag sprake van verbluffend sterke data en de andere dag van uitermate zwakke cijfers. Hiervoor is er geen eenduidige oorzaak aan te geven. Zo daalden diverse inkoopmanagersindices voor de industrie, terwijl de fabrieksorders juist toenamen. De werkgelegenheidscijfers waren sterk, maar het aantal werklozen dat niet meer actief naar werk zoekt blijft onveranderd. De werkloosheid ligt op het laagste niveau in bijna 50 jaar, maar de loongroei blijft gematigd. Niet alleen voor beleggers is het moeilijk om de economische ontwikkelingen in te schatten;  ook de centrale banken zitten klem tussen de mee- en tegenvallende cijfers. Fed-president Powell gaf in zijn persconferentie aan dat de lage inflatie slechts tijdelijk is. Beleggers reageerden in eerste instantie nerveus op deze uitspraak, want als de inflatie oploopt wordt de kans op een renteverlaging kleiner. Zij schatten die kans nu iets lager en later in. De dollar versterkte kortstondig, maar moest de winst snel prijsgeven. Wij verwachten op korte termijn een iets oplopende dollar ten opzichte van de euro, op grond van het hoge renteverschil. Volgend jaar zal de Fed de rente naar verwachting verlagen, als reactie op een waarschijnlijke recessie.

Het economische nieuws is dus weinig uitbundig maar legt daarmee wel de basis voor de hoge rendementen voor aandelen. De loongroei ligt boven de inflatie, waardoor de koopkracht verbetert, maar is dusdanig beperkt dat er geen margedruk bij bedrijven optreedt. Bovendien weerhoudt het de centrale banken van verkrapping. Europese ondernemingen geven aan dat zij meer ‘pricing power’ krijgen, dus dat zij de prijzen makkelijker kunnen verhogen. De politieke leiders zijn bepalend voor de verdere ontwikkelingen. Investeringen in infrastructuur in de VS en Duitsland zijn noodzakelijk en kunnen de productiviteit verbeteren en de groei steunen. Maar wat vooral belangrijk is, is dat er geen verdere escalatie van het handelsconflict komt.

Terug naar Beleggingsnieuws