Publicatiedatum: 15 maart 2021

In het veertiende vijfjarenplan spreekt de Chinese regering over ‘dual circulation’. Dat houdt in dat China zich aan de ene kant richt op de binnenlandse welvaart en zelfvoorzienendheid en aan de andere kant op internationalisatie van kapitaalmarkten en handel. Om de binnenlandse consumptie te verhogen zijn loongroei, minder inkomensongelijkheid en sociale zekerheden nodig, maar concrete plannen ontbreken. De toename in de consumptie zal eerder afzwakken door een lagere kredietgroei als gevolg van strengere eisen voor vastgoedleningen.

Vastgoed vormt in China een risico voor de financiële stabiliteit. Het doel om zelfvoorzienend te worden komt mede door het toegenomen geopolitieke wantrouwen. Omdat het buitenland kritischer wordt op wat zij im- en exporteren van en naar China en doordat de VS enkele Chinese ondernemingen boycot moet China zelf wel meer gaan produceren. Initiatieven in technologie en verduurzaming helpen het land op lange termijn, maar het zal minder kunnen steunen op innovaties uit andere landen.

Op de beurs speelt vertrouwen altijd een belangrijke rol. Het meer openstellen van de beurzen en een daling van het aantal handelsonderbrekingen zorgden voor meer belangstelling. De opname van zowel aandelen als obligaties in de internationale benchmarks leidde tot een grote instroom van buitenlandse beleggers. Op dit moment maakt China ruim 5% uit van de wereldaandelenindex, terwijl de totale marktkapitalisatie van alle Chinese bedrijven zo’n 17% bedraagt. De weging van China in de wereldindex zal verder toenemen en steeds meer beleggers zullen China als separate belegging gaan zien dan als onderdeel van opkomende markten of Azië. Op korte termijn kunnen Chinese aandelen echter achterblijven. De waarschuwing voor zeepbellen, de rentestijging in de VS en de sectorrotatie, zijn ongunstig. De MSCI China bestaat voor ruim 60% uit groeiaandelen, zoals in de sectoren consument cyclisch, communicatie en technologie.

Nu de economie aantrekt en de rente stijgt, zijn waarde-aandelen meer in trek dan groeiaandelen. Ook vermindert het relatieve groeivoordeel voor Chinese aandelen. China kwam snel uit de crisis, maar bedrijven uit andere landen zullen later dit jaar die inhaalslag nog maken. Het grote aantal bedrijven dat in staatshanden is, zorgt voor een lagere winstgroei.  Deze kan verder worden geraakt doordat succesvolle bedrijven als Alibaba en Tencent meer worden tegengewerkt. Deze zorgen vertaalden zich de laatste weken in een snelle daling van Chinese aandelen, op het dieptepunt zo’n 15%. Het feit dat 80% van de handel in handen is van particuliere beleggers zorgt voor extra bewegelijkheid. Zij beleggen gemiddeld genomen slechts 17 dagen in een aandeel. De Chinese regering wil de volatiliteit en de schade voor particuliere beleggers beperken en intervenieert daarom op de aandelenbeurs. Met een positie in All Countries Azië profiteert een belegger van de kansen op lange termijn in de hele regio. 

  

Groei en sectorrotatie nadeel voor Chinese aandelen

Terug naar Beleggingsnieuws