Publicatiedatum: 17 mei 2021

Het verlies op obligaties is in dit kalenderjaar al opgelopen tot boven de 3%. De kans dat we dit in de komende 7½ maand gaan inlopen, is klein. Dat betekent dat obligatiebeleggers voor het eerst sinds 1999 een negatief jaar gaan optekenen en vermoedelijk opgaan voor het grootste verlies sinds 1994. Toen daalde de Nederlandse staatsleningindex met 5,33%. Voor de Bloomberg Euro Aggregate index, waarin alle invest-ment grade obligaties in euro van omvang zijn opgenomen, is het verlies dit jaar 3,2%. Voor wie puur in euro staatsleningen was belegd, is het verlies zelfs 4,2%. Voor de wereldwijde index is de teruggang met 3,3% net iets groter dan voor de EurAgg, ondanks de sterkere rentestijging in de VS en de hedgingkosten. De brede benchmark inclusief highyieldobligaties, waar 31.131 titels in zijn opgenomen, staat op -2,7% dit jaar. Omdat obligaties vooral defensieve beleggers aanspreken, is het verlies pijnlijk. Dat is eens te meer zo omdat de rente op obligaties nog steeds zodanig laag is dat een snel inlopen van het verlies, niet realistisch is. Toch kunnen weinigen dit jaar zijn verrast door het verlies, want een rentestijging was vrijwel onvermijdelijk na de negatieve rentes in de euro. Zelfs op de brede EurAgg was de rente negatief: -0,15% aan het begin van het jaar. Dat betekent dat de rente moest dalen om enig ren-dement te halen.

Andere jaren zou een beperkte rentestijging nog door de lopende rente kunnen worden gecompenseerd. Hopelijk is de opleving van de tienjaarsrente tot boven de 0% dit keer niet zo kortstondig als in maart 2020 bij de uitbraak van de pandemie. Het grote verschil is dat de inflatieverwachtingen toen veel lager waren (minder dan 1%) en nu zijn opgelopen tot 1,6% voor de lange termijn. Daarmee zijn zij nog steeds niet op het niveau van de doelstelling van de ECB van dichtbij 2%. Het betekent wel dat de reële rente nu nog verder is gedaald waardoor het rentebeleid steeds stimulerender is. Een omslag in het renteklimaat ligt nog niet voor de hand. De verliezen dit jaar roepen logischerwijs de vraag op wat beleggers moeten doen met hun obligatiebeleggingen. Wie niet de stap durft te zetten naar een hoger risico met aandelen, zal ook weinig opschieten met het toevoegen van obligaties met een hoog risico, zoals highyield obligaties. Juist daar is de correlatie met aandelen groot, terwijl het opwaarts potentieel niet erg aantrekkelijk is.

Ook het opnemen van inflatieleningen binnen de portefeuille, is niet langer een wondermiddel. Hoewel dat dit jaar goed heeft uitgepakt met een positief rendement van 0,4%, is ook daar vanaf de huidige inflatieverwachting geen grote outperformance meer van te verwachten. De beste verhouding tussen rendement en risico zit in wereldwijde investment grade bedrijfsobligaties, waar het effectief rendement na aftrek van hedgingkosten ruim 1,5% is. Omdat de rente op bedrijfsobligaties daarmee nog een stuk lager is dan het dividend op de aandelen van de bedrijven en de kans op verhoging van dividenden steeds groter wordt, zullen veel beleggers de draai naar aandelen voortzetten.

Grootste verliezen in obligaties sinds 1994

Terug naar Beleggingsnieuws