Grote risico’s door boycot Huawei

Veiligheid en snelle groei Huawei aanleiding voor boycot

De derde ronde van tarieven en de technologie-oorlog kan de wereldeconomie grote schade berokkenen. Beleggers trekken zich een beetje terug uit opkomende markten, maar hopen op een spoedig akkoord.

De geplande boycot van Huawei kan grote economische schade veroorzaken, maar een escalatie kan nog worden voorkomen. Wel staan de valutakoersen van een paar Aziatische landen en de koersen van producenten van halfgeleiders onder druk door de onzekerheid. De redenen voor de boycot zijn tweeledig. Het gaat om de veiligheid van informatie, patenten en activiteiten en om de macht die Chinese technologiebedrijven in snel tempo hebben verkregen. Spionage en diefstal van gegevens zijn al jaren onderwerp van gesprek, maar krijgen met de komst van 5G nog meer aandacht. Australië weert sinds vorig jaar Chinese leveranciers bij het 5G-netwerk omdat zij vond dat bepaalde leveranciers de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen. Meerdere landen delen deze zienswijze inmiddels. Met de snelle groei van Chinese technologiebedrijven hebben veel landen minder moeite en hebben dat zelfs gestimuleerd. Huawei koos duidelijk voor marktaandeel in plaats van winstgevendheid en daar maakten de westerse bedrijven dankbaar gebruik van. Mede daardoor werd het concern met 188.000 werknemers de grootste netwerkaanbieder en de nummer drie producent van mobiele telefoons. Huawei koopt voor meer dan $ 11 miljard aan halfgeleiders, componenten en software in bij Amerikaanse ondernemingen. Intel, Broadcom en Qualcom zullen geen chips meer leveren, maar ook niet-Amerikaanse ondernemingen als ARM, Infineon, NXP, Panasonic en Toshiba zetten hun leveranties stop.

Dit kan Huawei voorlopig niet zelf opvangen omdat het maar 30-35% van de halfgeleiders zelf maakt. Wel heeft de producent gehamsterd en kan daardoor nog een paar maanden voort. De software wordt ook een probleem omdat Google en Microsoft geen upgrades meer zullen verzorgen, waardoor de toegang tot Youtube, GoogleMaps en Playstore wordt verhinderd. Zonder het besturingssysteem, de processors en software wordt Huawei fors teruggeworpen. Een volledige boycot van Huawei zorgt niet alleen voor een kleinere omvang of mogelijk zelfs faillissement van Huawei, maar ook van een sterke terugval in economie en winsten in de rest van de wereld. De eerste ronde importtarieven ging door hogere prijzen vooral ten koste van bedrijven en consumenten. Nu kan de omzet en werkgelegen-heid echt op het spel worden gezet. Tot nu toe heeft China kalm gereageerd. Het zal vanaf 1 juni op $ 6 miljard aan Amerikaanse producten extra invoerheffingen heffen en het zal mogelijk de export van zeldzame aardmetalen verminderen. China levert 80% van de 17 zeldzame grondstoffen die gebruikt worden in o.a. smartphones en ledlampen. Ook zou China Apple kunnen boycotten. Vorig jaar ging ZTE bijna failliet na eveneens een boycot van de VS. Uiteindelijk werd de boycot opgeheven, mede omdat het Amerikaanse bedrijfsleven hier hinder van ondervond. Huawei heeft een andere status dan ZTE en daardoor is de VS nog kwetsbaarder en is de kans groot dat Trump de maatregel zal verzachten. Zolang er geen handelsakkoord komt, kunnen markten wel beweeglijk blijven.

Terug naar Beleggingsnieuws