Grote veranderingen in regionale indices

De MSCI heeft de eerste reeks van drie wijzigingen doorgevoerd.

De wijzigingen dit jaar zijn omvangrijk. Zowel de frontier als de opkomende markten krijgen na de wijzigingen een andere dynamiek.

De wijzigingen in de MSCI indices voor opkomende en frontier markten hebben grote gevolgen voor beleggers. Allereerst is de beurswaarde die ermee gemoeid is, groot. Volgens MSCI is het belegde vermogen in de MSCI opko-mende markten bijna 2 biljoen dollar. Ten tweede wordt deze index door veel partijen strak gevolgd. Ten derde verandert het karakter van de indices door verschuivingen in de sectorindeling. Ten slotte staan de betreffende landen China, Saoedi-Arabië en Argentinië door politieke en economische veranderingen volop in het nieuws. De wijziging in de frontier markten is met het vertrek van de Argentijnse aandelen volledig doorgevoerd. Landen als Koeweit, Vietnam, Marokko en Roemenië nemen daardoor in weging toe.

De wijzigingen in de index voor opkomende landen vindt in drie stappen plaats. Argentinië krijgt een weging van 0,3% van de opkomende markten (tegen eerder bijna 9% in de frontier markten). Saoedi-Arabië krijgt een eerste stap van 1,4% in de opkomende markten en een tweede in augustus. China wordt in drie stappen verhoogd, waarbij pas in november een grote stap wordt gezet. De toevoeging van Saoedi-Arabië biedt diversificatiemoge-lijkheden doordat de weging van financiële waarden en basismaterialen toe zal nemen en door het relatief hoge dividendrendement. Ook de valutakoppeling met de dollar geeft een andere dynamiek. Daar waar de andere opkomende landen geraakt worden door een hogere dollar, veren de aandelen Saoedi-Arabië juist op.

Terug naar Beleggingsnieuws