Handelsconflict en yen drukken Japanse aandelen

Japanse afhankelijkheid conjunctuur en Aziatische handel momenteel nadelig

Japanse bedrijven zijn sterk afhankelijk van de wereldhandel en de yen. Die hebben op dit moment een negatief effect. Op langere termijn zullen de ingezette cultuurveranderingen ondersteunend zijn.

Japanse aandelen komen maar niet van hun slechte beleggings-imago af. Hierdoor blijven Japanse aandelen net als vorig jaar achter bij de meeste andere markten. De lage waarderingen en een dividendrendement dat boven de rente ligt kunnen beleggers niet overtuigen. Japanse ondernemingen hebben het lastig doordat ze sterk afhankelijk zijn van de economische conjunctuur en de handel in Azië. De afzwakking van de economische groei wereldwijd en het handelsconflict hebben een grote invloed op de veelal industriële ondernemingen. Door de vergrijzing moeten bedrijven het vooral van de externe groei hebben. De laatste weken helpt de sterkere yen ook niet mee. Zodra de yen in waarde toeneemt, blijven de aandelen meestal achter. Alleen in 2017 werd die koppeling kortstondig doorbroken. Ondanks de lage rente en de hoge staatschuld is de yen een vluchthaven, mede door het overschot op de lopende rekening. Wij verwachten dat de yen op 6 tot 9 maandbasis kan versterken tot 118 tegenover de euro (nu 123) en tegen de dollar tot 105 (nu 110). Verder speelt het beleid van de centrale bank, de Bank of Japan, een rol op de beurzen. De Bank of Japan (BoJ) koopt obligaties en aandelen op. Het karakter van de aandelenmarkt is daardoor veranderd. Vooral op de prijs gewogen Nikkei index zijn small caps nu hoog gewaardeerd en de index presteert beter dan de markt gewogen Topix-index. De BoJ zou nu 80% van de waarde van Japanse ETF’s in het bezit hebben, hetgeen overeenkomt met 5% van de marktwaarde. Marktpartijen klagen over de beperkte liquiditeit van de trackers, waardoor de BoJ nu de mogelijkheid onderzoekt om een nieuw hoofdstuk in het monetaire beleid open te slaan: het uitlenen van ETF’s. Cruciaal wordt ook of de btw-verhoging van 8% naar 10% in oktober wordt doorgezet. Premier Abe zal dit wel gepaard laten gaan met hogere subsidies voor bijvoorbeeld kinderopvang.

Onderliggend zien wij nog goede mogelijkheden voor Japanse aandelen. De bedrijfscultuur verandert echt en dit leidt tot verdere margeverbetering, productiviteitsstijgingen, hogere dividenduitkeringen en inkoop van eigen aandelen en meer fusies en overnames. Fase twee van de veranderingen lijkt nu aangebroken met meer ondernemende bestuurders, een stijgend aantal start-ups en activistische beleggers. Jonge ondernemingen kunnen het klimaat verder verbeteren en de ‘oudere’ ondernemingen inhalen. Een belangrijke rol blijft weggelegd voor de robotisering, waarin Japan voorop loopt. Deze trend is noodzakelijk om de kosten van de vergrijzing op te vangen en goede gezondheidszorg te kunnen blijven aanbieden. Daarbij helpt ook de toenemende arbeidsparticipatie en het toestaan van buitenlandse werknemers. Het belang van investeringen in robots blijkt ook uit de positieve invloed op het verrassende bbp-groeicijfer over het eerste kwartaal

Terug naar Beleggingsnieuws