Handelsconflict kan inflatie voeden

Inflatie is nog gematigd, ondanks hogere invoerheffingen.

Hogere invoerheffingen leiden tot inflatie. Een aanhoudend handelsconflict kan op termijn de inflatie voeden.

Het oplaaiende handelsconflict roept de vraag op of de inflatie¬risico’s nu toenemen. In theorie moeten hogere tarieven immers tot hogere prijzen leiden. Daarvoor is tot dusverre nog geen bewijs. De eerdere handelstarieven hebben niet tot zichtbaar hogere inflatiecijfers geleid. Deze tarieven waren echter beschei¬den van omvang in verhouding tot welke nu zijn aangekondigd. Sinds de invoering van de tarieven is de inflatieverwachting in de markt echter aanmerkelijk afgenomen. In de VS is de lange termijn inflatieverwachting nu 2,1% en in de EU is die 1,3%. De markt gaat er dus blijkbaar vanuit dat de inflatie daalt door de tarieven. De vraag is of dit een gevolg van de algemene vlucht in obligaties en de steeds lagere rentes of dat dit scenario ook daadwerkelijk uitkomt.

De verwachting daarbij is dat de bedrijven hun prijzen niet kunnen verhogen en dat de maat¬regelen ertoe leiden dat de vraag terugvalt met een afname van de wereldhandel en de economische groei tot gevolg. In die gedachte blijft de deflatoire kracht onverminderd sterk. Op langere termijn kunnen de effecten echter wel degelijk inflatoir zijn. Zonder de tucht van de Chinese concurrenten zullen de prijzen wel degelijk hoger uitpakken. De koersen van Nokia en Ericsson gingen niet voor niets omhoog na de maatregelen tegen Huawei. Zij zullen ervan profiteren als er een geduchte prijsconcurrent zal wegvallen. In combinatie met de gestegen staal- en energieprijzen en gelet op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt zijn inflatieleningen binnen de categorie staats¬leningen relatief het minst onaantrekkelijk.

Terug naar Beleggingsnieuws