Publicatiedatum: 7 september 2020 
Auteur: Beleggingscompetence


Hoewel Biden een grote kans maakt op het presidentschap, is een overwinning op Trump op dit moment nog geen uitgemaakte zaak. Wat wel zeker is, is dat er grote verschillen bestaan in het economisch en buitenlands beleid tussen Biden en Trump. Wat naar verwachting onder zowel Trump als Biden hetzelfde blijft, is de rivaliteit tussen de VS en China. Maar de toon en de te hanteren tactieken zullen onder Biden anders zijn dan onder Trump. Beiden zien de groeiende macht van China als een bedreiging van de positie van de VS.


Net als Trump zal Biden de focus blijven richten op het ongelijke speelveld voor Amerikaanse en Chinese bedrijven. Bescherming van intellectueel eigendom, oneerlijke concurrentie door staatssteun, valutamanipulatie en geforceerde overdracht van technologie zullen onder Biden aangepakt worden. Ook zullen de mensenrechtenschendingen door China en veiligheid in de regio meer naar de voorgrond treden. Maar waar Trump voornamelijk isolationistisch optreedt, zal Biden juist met bondgenoten proberen China in toom te houden. De mensen rondom Biden, zoals Samantha Power, zijn hier een voorstander van. Ook zal de aanpak van Biden richting China pragmatischer zijn en minder op ramkoers met China liggen. Zijn adviseur Jake Sullivan is een voorstander van het zogenaamde “competition without catastrophe” benadering, waarbij de VS met China de strijd aangaat en tegelijkertijd met China door één deur kan.


Onder Biden is er wel een punt waar China en de VS elkaar kunnen vinden, en dat is het klimaat. Dit dossier zal veel meer aandacht krijgen onder Biden. China hoopt in ieder geval op een overwinning van Biden. Niet alleen omdat het land verwacht dat er een minder confronterende politiek wordt gevoerd, maar vooral ook op de hoop dat de verlammende maatregelen tegen Huawei onder Biden zullen verminderen. Huawei zal vanaf 15 september namelijk niet meer in staat zijn om Amerikaanse smartphonechips of software te gebruiken voor de productie en ontwikkeling van smartphones, ook al worden die geleverd door niet-Amerikaanse partijen. Dit betekent de genadeklap voor de positie van Huawei, die in relatief korte tijd wist te domineren op de smartphonemarkt met een wereldwijd marktaandeel van bijna 20% en een leidende rol in de 5G markt. Niet alleen Huawei heeft hier last van, maar ook de Chinese toeleveranciers. Een mogelijk einde van Huawei betekent echter niet het einde van de rol die China speelt in de smartphone- en andere technologische markten. Naast Huawei kent China ook sterke smartphonespelers als Xiaomi, Oppo en Vivo. Maar belangrijker nog; de infrastructuur, de technologische knowhow en het menselijk kapitaal in bijvoorbeeld Shenzhen verdwijnen niet met de ondergang van Huawei. Ook zullen steeds meer landen hun technologische autonomie willen waarborgen, en dat betekent in sommige gevallen dat China een belangrijke toeleverancier blijft. Het langetermijnpotentieel van China blijft intact, alhoewel de verdere ontwikkeling van China als voorname techspeler door de verlammende maatregelen wel vertraging oploopt. De hoop bij China is uiteraard dat een presidentschap onder Biden hier verandering in brengt. Al zal de prijs hiervoor wel hoog zijn.

Kans op overwinning verkiezing VS

Terug naar Beleggingsnieuws