Publicatiedatum: 15 juni 2020

Het recente herstel in industriële grondstofprijzen wijst op toegenomen economische activiteit en daarmee op eenaantrekkende wereldeconomie. Naast aluminium steeg bijvoorbeeld ook de prijs van koper. Deze herstelde vanaf het dieptepunt in maart met zo’n 25% tot 6% onder het prijsniveau in januari. Dit geeft aan dat we het diepe dal waar de wereldeconomie zich in bevindt verlaten en de productie weer iets aantrekt. Dit bevestigen de cijfers over het producentenvertrouwen (PMI).Ook de baltic dry index, een benchmark voor de kosten om ruwe materialen over zee te vervoeren, een andere indicator voor wereldhandel, laat recent een verbetering zien. De toename in productie wordt allereerst gedreven door China. Het herstel van de economie moet in China komen van infrastructurele projecten en vastgoedinvesteringen. Daarnaast verwachten we dat ook in de rest van de wereld infrastructurele projecten van de grond zullen komen door investeringen geïnitieerd door fiscaal beleid van overheden. De VS roept al jaren dat er meer geïnvesteerd moet worden in de infrastructuur en hebben nu een uitgelezen kans om de daad bij het woord te voegen.Hier zijn naast olie ook industriële materialen zoals, ijzer, aluminium en koper voor nodig. Ook de heroriëntatie op het creëren van robuuste waardeketens dichter bij huis in plaats van de meest efficiënte kan een bijdrage leveren aan de ingestorte vraag naar grondstoffen doordat er nieuwe fabrieken moeten worden gebouwd, ondanks de overcapaciteit. Hier zijn ook industriële grondstoffen voor nodig. Verder herstel voor grondstoffen kan plaatsvinden als de economie verder uit het dal klimt of als er afspraken over productiebeperking plaatsvindt. zoals recentelijk is gebeurd door de olieproducerende landen.

Herstel grondstoffen duidt op toename activiteit

Terug naar Beleggingsnieuws