Publicatiedatum: 11 mei 2020
Wij zien op dit moment geen aanleiding om afscheid te nemen van de overweging voor aandelen. Het herstel op de markten sinds het dieptepunt van 23 maart is met een plus van 25% behoorlijk, maar is wat ons betreft verklaarbaar. Uiteraard speelt de ongekende stimulering van centrale banken en overheden een belangrijke rol. Maar we zien onderliggend dat beleggers wel degelijk onderscheid hebben gemaakt in bedrijven die weinig schade ondervinden van de coronacrisis en bedrijven die hier nog lange tijd last van zullen hebben. De spreiding in rendement is dan ook ongekend.Zo hebben de top 10% best presterende aandelen in de MSCI World Index sinds begin dit jaar een rendement dat loopt van +12% tot en met +100%, met een gemiddelde van +30%. Terwijl de onderste 10% een rendement laat zien van -38% tot - 80% met een gemiddelde van -50%. Het herstel van de markten is vooral geholpen door de grote bedrijven die uiteindelijk weinig last hebben van de “lockdown economie” of zelfs garen spinnen bij deze situatie. Amazon met een gewicht van bijna 8% en een rendement van 33% drukt uiteraard een positieve stempel op de totale performance.Terwijl hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties en cruiselines vanaf het huidige niveau nog minstens moeten verdubbelen om het gat dit jaar te kunnen dichten. Het herstel dat we hebben gezien, moet dan ook worden gezien als de correctie op de brede daling van de koersen in de eerste weken van maart toen aandelen zonder onderscheid te maken, werden verkocht. Maar nog altijd heeft 80% van alle aandelen in de index een negatief resultaat, waarvan 15% een verlies heeft van meer dan 40%. Per saldo staat de index op niveaus die we in 2017 voor het laatst hebben gezien.Voor een verder herstel van de markten zijn echter de achterblijvers aan zet. En die hebben vooral baat bij de herstart van de economie. Daar wordt met de versoepeling van de lockdowns langzaam aan gewerkt. Als dat niet leidt tot een tweede golf aan besmettingen, dan ligt verdere versoepeling in het verschiet. Maar op dit moment zitten we nog midden in de economische storm. De data wijst op een diepe recessie in het tweede kwartaal, die naar verwachting van korte duur zal zijn. De mate waarin data verslechteren is echter wel afgenomen na de al gerealiseerde abrupte en forse achteruitgang. Met de versoepeling is de kans toegenomen dat we in het tweede kwartaal het dieptepunt voor de economie passeren. Dit terwijl de liquiditeit en overheidsstimulans nog lange tijd bij ons blijven en er nog behoorlijk wat kas aan de zijlijn staat om belegd te worden. Een tijdelijke positie in liquiditeiten of staatsobligaties heeft dan ook weinig zin.Met de steun van centrale banken kunnen we ook betogen dat de kans op de terugkeer naar het dieptepunt in maart is afgenomen. Tegelijkertijd zien we nu nog geen redenen om de overweging voor aandelen verder aan te zetten. Zo is er de kans op een tweede golf, is nog niet zeker wanneer de lockdowns helemaal worden opgeheven, is een vaccin nog niet voorhanden en hebben de neerwaartse winstherzieningen nog niet gepiekt.

Herstel markten is houdbaar

Terug naar Beleggingsnieuws