Publicatiedatum: 28 april 2020
Wij zien bovengemiddelde rendementsmogelijkheden in global high yield en investment grade bedrijfsobligaties. De daling in hoogrentende obligaties sinds begin dit jaar van zo’n 12%, en de daarmee gepaard gaande stijging in de risico-opslag, heeft de categorie naar onze mening in een keer van minder aantrekkelijk naar aantrekkelijk opgeschoven. De risico-opslag op dit type obligaties is sterk opgelopen vanwege de markt sell-off van afgelopen maanden.Vanuit waarderingsperspectief is het een aantrekkelijke categorie en de risico-opslag op dit type obligaties is momenteel meer dan voldoende om de verwachte kredietverliezen in de komende jaren te compenseren, zelfs na de daling van de risico-opslag in de afgelopen weken. Global high yield biedt daarmee een aantrekkelijk instapmoment voor de lange termijn (een zelfde aantrekkelijkheid geldt voor de investment grade risico-opslag).We verwachten dat veel bedrijven failliet zullen gaan met BB, B en CCC kwaliteit, maar dat de huidige risico-opslag hiervoor compenseert. Beleggers hebben het risico van een toename in faillissementen ingeprijsd naar niveau’s die we recentelijk alleen in de grote financiële crisis hebben gezien (>10%), terwijl bijvoorbeeld Fitch een faillissementspercentage van 5-6% verwacht over 2020 en voor 2021 van zo’n 7-8% voor de brede high yield markt. Daarnaast hebben centrale banken hun opkoopprogramma’s flink uitgebreid en de Fed heeft zelfs aangekondigd dat ze high yield ETF’s en ‘fallen angels’ gaan opkopen. Zo’n grote koper in de markt ondersteunt de beleggingscategorie.Het grootste deel van de markt bestaat immers uit Amerikaanse obligaties. Ook heeft de ECB aangegeven om BB obligaties te kopen van bedrijven die voor 7 april nog een investment grade status hadden. In ons basisscenario gaan we uit van een herstel van de economie vanaf eind dit jaar. Hierdoor kan de risico-opslag op de iets langere termijn verder dalen. Dit zal gunstig uitpakken voor het rendement op high yield obligaties. Voorheen bestond de Amerikaanse high yield markt voor zo’n 18%-20% uit energie gerelateerde bedrijven. De huidige weging van energie is echter nu zo’n 9% in de Amerikaanse high yield markt en wereldwijd gezien zo’n 6%.In deze sector worden de grootste defaults verwacht, maar inmiddels handelen prijzen van diverse bedrijven in deze sector al op recovery waardes, waardoor het neerwaartse risico voor de obligaties in deze sector beperkt zal zijn. De risico rendementsverhouding van global high yield verwachten we komende periode aantrekkelijker dan convertibles, omdat high yield een grotere drawdown heeft laten zien, maar tegelijkertijd bieden de convertibles op langere termijn nog steeds toegevoegde waarde. Vandaar dat we niet overgaan tot een volledige uitruil.Het lopend rendement op global high yield obligaties is momenteel ruim 9% en zal het rendement op de obligatie portefeuille iets verhogen. Het totale risico op portefeuille zal nagenoeg gelijk blijven en blijft daarmee binnen de vereiste bandbreedte.

High yield obligaties aantrekkelijk voor lange termijn

Terug naar Beleggingsnieuws