De aanhoudende verspreiding van het coronavirus buiten China heeft tot historische dalingen geleid op de beurzen. Na de aankondiging van het reisverbod voor Europeanen naar de Verenigde Staten, maakte de aandelenwereldindex afgelopen donderdag de sterkste daling door sinds 1987.Met een daling van bijna 10% (in euro) behoort het tot de slechtste dagen in 100 jaar tijd. Deze daling komt bovenop de daling die het coronavirus en de olieprijsschok al had veroorzaakt. Waar medio februari nog een recordstand werd bereikt voor de aandelenwereldindex, is deze index sinds de top van februari al met bijna 30% in waarde gedaald. De enige beleggingen die demping boden op de beurzen waren staatsobligaties van solide landen. Maar ook daar is de ruimte voor koerswinst gering nu de rente dichtbij 0% staat of zelfs sterk negatief is.Markten prijzen zwartgallig scenario is
Overheden nemen buitengewone maatregelen om het virus in te dammen, maar die hebben een hoge economische prijs. Hoe langer dit duurt, hoe groter de pijn. Beleggers kunnen over het algemeen goed omgaan met slecht nieuws, maar hebben een grote hekel aan onzekerheid. De neiging ontstaat om dan de meest sombere situatie in te prijzen. Daarom werden over de volle breedte aandelen- verkocht, zowel van solide als minder solide bedrijven. Dat de wereldeconomie geraakt wordt, is een feit, maar het verloop is op dit moment onduidelijk en sterk

afhankelijk van hoe snel de verspreiding van het nieuwe virus wordt tegengehouden.Marktherstel verwacht bij signalen van stabilisatie
Beleggers willen vooral zien dat de situatie op korte termijn ook buiten China stabiliseert. Centrale banken en overheden kunnen alleen door samen te werken de virusschok bestrijden. Dit kan alleen met het indammen van de verspreiding, goede zorg, versneld onderzoek naar een medicijn, steun aan ondernemingen en het aanbieden van voldoende liquiditeit. Er wordt op dit moment niet positief gereageerd op de stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken. Dit betekent niet dat deze maatregelen ineffectief zijn. Deze zijn met name effectief voor het tegengaan van een liquiditeitsschok.Bedrijven die vanwege de virusschok omzet missen, moeten op korte termijn financieel gesteund worden. En om een mogelijke liquiditeitscrisis op de geldmarkten tegen te gaan, worden door centrale banken liquiditeiten in het systeem gepompt. Niet alleen door de Amerikaanse en Europese centrale bank, maar ook door andere centrale banken in de wereld. Deze maatregelen helpen ook het herstel later dit jaar wanneer de situatie is gestabiliseerd. Dat het virus in te dammen is, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in China (en andere Aziatische landen) de situatie is gestabiliseerd. Daar zien we ook dat de economie weer op gang komt. Zodra de eerste signalen van stabilisatie van het aantal besmettingen buiten China te zien zijn, zal de markt kunnen herstellen. Omdat deze hersteldagen vaak onverwacht optreden, is het niet verstandig om de beleggingen in tijden van paniek te verkopen.

Historisch grote daling op de beurzen

Publicatiedatum: 13 maart 2020

Terug naar Beleggingsnieuws