Publicatiedatum: 20 juli 2020


TenneT heeft vorige week een nieuwe groene perpetuele obligatie voor € 1 miljard uitgegeven. Hiermee legt TenneT niet alleen de basis voor de financiering van offshore windparken in Nederland en Duitsland, maar geeft het ook een impuls aan de markt voor corporate hybrids. Deze is namelijk hard op weg zo groot te worden als de coco’s van banken. Met de uitgifte versterkt het bedrijf het garantievermogen, zonder dat het nieuwe aandelen hoeft uit te geven.

De Tennet perp geeft een coupon van 2,374%, terwijl een gewone senior vijfjaarsobligatie van TenneT ongeveer 0,2% rendement geeft. De 2,2%-opslag is fors voor een obligatie van dezelfde instelling. Daar staat het risico tegenover dat de obligatie achtergesteld is in het geval van een faillissement. Ook is er niet de zekerheid dat de obligatie over 5 jaar wordt afgelost. Omdat daarna de coupon oploopt en de obligatie niet meer meeteelt als 50% eigen vermogen wanneer die niet is afgelost op de calldatum, is de kans op aflossing groot.

Ook blijft de coupon verschuldigd, dit in tegenstelling tot bij hybride obligaties van banken, die de coupon kunnen passeren. Daarmee is het voornamelijk een faillissementsrisico dat het de belegger loopt, waarbij de kans groot is dat er geen terugwinning is bij een faillissement. Weliswaar kunnen dergelijke uitgevende instellingen mogelijk rekenen op steun van de staat, maar de achtergestelde obligaties zullen dan waarschijnlijk niet gespaard worden.

Eerder dit jaar was er al een grote uitgifte van perpetuele obligaties door het Britse energieconcern BP. Juist het feit dat ze voor de helft als aandelen mogen tellen, maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om ze uit te geven, ondanks de hoge spread.

Hybride bedrijfsobligaties in opkomst

Terug naar Beleggingsnieuws