Publicatiedatum: 24 februari 2020
Auteur: BeleggingscompetenceHet coronavirus blijft voorlopig de aandacht opeisen van beleggers. Aandelenkoersen kunnen hierdoor voorlopig een correctie laten zien, maar we zien op dit moment geen aanleiding om afscheid te nemen van onze overweging van aandelen in de portefeuilles, omdat deze schok naar verwachting tijdelijk zal zijn. Het is nog te vroeg om goed in te schatten hoe groot het effect precies zal zijn en of er sprake zal zijn van permanente schade. We zien wel dat eerdere uitbraken vooral leidden tot vraaguitstel in plaats van -afstel en de inhaalgroei vrij snel tot stand komt zodra de productie weer is hersteld. Die inhaalgroei spreidt zich dan uit over de kwartalen die volgen, waardoor de impact op jaarbasis aanzienlijk wordt teruggebracht.Het Internationaal Monetair Fonds verlaagde het afgelopen weekend de groeiraming voor 2020 met 0,1%-punt ten opzichte van hun eerdere raming, terwijl andere partijen uitgaan van een 0,2% tot 0,3%-punt lagere groei. Dit neemt niet weg dat op korte termijn de impact groot zal zijn en de pijn niet gelijk is verdeeld. Vooral voor China is de impact groot, met name in het eerste kwartaal. Gezien het belang van China voor de landen in de regio is het evident dat het eerste kwartaal voor Aziatische economieën ook slecht zal zijn. We zien dit terug in de handelscijfers die tot nu toe zijn gepubliceerd. Zo daalde de import van Chinese goederen vanuit Zuid-Korea in de eerste drie weken van februari op jaarbasis met 35%.De inkoopmanagersindex in Japan liet over de maand februari een stevige daling zien naar het laagste niveau sinds 2012. Ook andere ontwikkelde landen zullen er last van krijgen. Verschillende grote bedrijven zijn al met winstwaarschuwingen gekomen. Apple is niet het enige bedrijf dat last heeft van de situatie in China. Zo geeft ruim 90% van de Fortune 1000 bedrijven in de Verenigde Staten (VS) aan last te hebben van de problemen in de toeleverketen vanuit China. We zien nu al signalen dat voorraden op dieptepunten in zeven jaar staan. Dit geeft tegelijkertijd aan dat er later in het jaar een stevige voorraadeffect te zien zal zijn. De grote vraag blijft hoe de uitbraak zich de komende tijd ontwikkelt, nu ook in verschillende landen buiten China het aantal besmettingen snel toeneemt.De mate waarin landen dezelfde maatregelen kunnen nemen als China, bepaalt uiteindelijk hoe sterk de economische impact dit jaar zal zijn. Want anderhalve maand na de uitbraak is de productie in China nog altijd niet goed op gang gekomen. China heeft zeer strikte maatregelen moeten nemen, onder andere vanwege de vakantie ter gelegenheid van het Chinees Nieuwjaar. Mensen die in deze periode hebben gereisd moesten twee weken in quarantaine blijven. Vanaf deze week is de periode voorbij. Veel aandacht gaat dan ook uit naar actuele data over de economische activiteit in de komende weken, zoals het energieverbruik van verschillende sectoren. Intussen laten cijfers zien dat de beursgenoteerde bedrijven en staatsbedrijven in China over genoeg liquide middelen beschikken om de rit uit te zitten.Nijpender is de situatie voor het midden- en kleinbedrijf. Een combinatie van noodfinanciering, renteverlagingen, uitstel van betaling van belastingen en sociale premies, belastingverlagingen en overheidsinvesteringen moeten de pijn verlichten, maar ook permanente schade voor de Chinese economie voorkomen en het herstel straks bespoedigen. Vanwege het tijdelijke karakter van deze schok, het feit dat doorgaans de pijn snel wordt ingeprijsd en herstel op de beurzen ook snel volgt wanneer de situatie stabiliseert, is handelen op een dergelijke gebeurtenis niet verstandig.

Impact coronavirus vooral in eerste kwartaal

Terug naar Beleggingsnieuws