Publicatiedatum: 7 september 2020 
Auteur: Beleggingscompetence


Ondanks de zeer lage inflatiecijfers neemt de inflatieverwachting bij beleggers toe. In de VS is de lange termijn inflatie zoals die wordt ingeprijsd in obligaties met 2,1% op het hoogste niveau sinds mei vorig jaar. Daarmee zijn de inflatieverwachtingen rap hersteld nadat deze fors daalden bij de uitbraak van de pande-mie: in maart lag deze nog op 1,2%. In Europa ligt de inflatie-verwachting nog een stuk lager, maar met 1,2% is die dichterbij de 1,3% van begin dit jaar dan in de maanden maart tot en met juni toen deze beneden de 1,0% lag. De daadwerkelijke inflatie is intussen lager dan ooit. De inflatie daalde in de EU niet alleen voor het eerst sinds 2016 onder de 0% naar -0,2%. De kerninflatie – gecorrigeerd voor de volatiele energie- en vers voedselprijzen en alcohol en tabaksaccijns, was in de EU in augustus 0,4% versus een jaar geleden. Dat is nog niet eerder voorgekomen. Toch is het niet zo dat er een breed prijsverval valt waar te nemen. Het zijn vooral transport- en accommodatie-prijzen die sterk dalen. Maar de angst dat er tekorten ontstaan die prijzen doen stijgen, is wel weggenomen.


Het prijsverval legt druk op de centrale bank om actie te onder-nemen om de economie aan te jagen. Dat doen ze door de reële rente te verlagen. Omdat het amper meer mogelijk is de rentetarieven te verlagen, is een hogere inflatie bij uitstek het gewenste middel. Met het doorbreken van de $ 1,20 kwamen de eerste geluiden vanuit de ECB dat het deflatoire effect van de sterkere munt in aanmerking wordt genomen. Dit jaar is de euro in verhouding tot de valuta van handelspartners met circa 4% in waarde gestegen. Dat is geen ernstige verstoring, maar de verzwakking van de euro in 2018 en 2019 is in zes maanden grotendeels tenietgedaan.

Inflatie vs inflatieverwachting

Terug naar Beleggingsnieuws