Italië breekt obligatiemarkt open

Het herstel op de financiële markten in januari tekent zich in de obligatiemarkten af met het voorzichtig heropenen van de emissiemarkt. Meest opmerkelijk was de nieuwe Italiaanse staatslening. Die was met € 10 miljard de grootste uitgifte van Italië ooit. Dat was extra opmerkelijk, want de lening was bijzonder lang lopend met een einddatum van 2035.

Er wordt voor € 35 miljard ingetekend op de 3,35% per 2035. Dat beleggers zich zo ver durven te committeren aan het risico van Italië geeft wel vertrouwen dat Italië de vereiste € 226 miljard zal weten te plaatsen komend jaar. De financiële sector begint het jaar doorgaans met veel nieuwe emissies. Dit jaar worden vooral veel senior non-preferred obligaties uitgegeven. Dit zijn de nieuwe bail-in obligaties. Logischerwijs zijn de kredietopslagen hierop steeds meer in lijn met de bestaande achtergestelde lower-tier two obligaties. Ondanks de mooie nieuwe naam zijn de senior non-preferreds daarvan qua risicoprofiel nauwelijks verschillend met gegarandeerde coupons, een harde afloopdatum en een bail-in clausule. Nieuwe coco’s zijn nog niet uitgegeven, maar er werden wel twee hybride bedrijfsleningen aangekondigd door Engie en Accor. Het is goed voorstelbaar dat meer bedrijven voor deze wijze van kapitaalversterking gaan. Afgelopen donderdag was er eindelijk weer een uitgifte van een highyieldobligatie: voor het eerst sinds twee maanden! In december was er voor het eerst sinds de financiële crisis een maand lang geen enkele emissie.

Terug naar Beleggingsnieuws