De verkiezingen in Italië zijn een bron van onzekerheid voor de markt, die uitstraling kan hebben naar heel Europa. Toch is het goed voorstelbaar dat de Italiaanse rente later dit jaar weer lager staat.

Italië gaat voor nieuwe verkiezingen

Dat Italië opnieuw naar de stembus gaat, kan voor de beurs twee kanten opgaan. Enerzijds ontstaat de kans op een nieuwe regering die een meer consistent beleid voert, waardoor de Italiaanse economie weer tot leven komt. Aan de andere kant is de kans groot dat het conflict met de Ecofin over de begroting hoog wordt opgespeeld, wat de onrust voedt. Dit kan de prestaties van de hele EU treffen.

Afgaand op de huidige peilingen zal Lega straks een nieuwe rechtse regering vormen, mogelijk aangevuld met Forza Italia. Als alternatief staat de PD van Renzi (22% in de polls) er beter voor dan de Vijfsterrenbeweging (17%), die de grootste partij was in deze regering. Hopelijk zal de onzekerheid over het overheidsbeleid afnemen, die de belangrijkste verklaring was voor de zwakke economische prestaties van de afgelopen tijd. Omdat Lega voor belastingverlaging is en dit het begrotingstekort kan verslechteren, is het van belang dat een nieuwe regering tijd krijgt voor hervormingen. Het is voorstelbaar dat er eerst een interim-regering komt, die belast zal worden met de begroting voor 2020. Deze interim-regering zal geen nieuwe uitgaven inboeken die nog niet zijn aangenomen. Bovendien zullen er automatische belastingverhogingen ingaan op 1 januari, wanneer er geen nieuwe begroting is geaccordeerd.

De tienjaarsrente is in Italië gestegen van 1,4% naar 1,8% als reactie op het bijeenroepen van het parlement. In de zucht naar rendement en met de mogelijke hervatting van de opkoopoperaties, is de kans groot dat Italiaanse staatspapier de rally later dit jaar kan hervatten. Italië vormt 14,5% van de Europese obligatiemarkt en daar valt verder weinig rendement te halen.

Terug naar Beleggingsnieuws